Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Aalst dementievriendelijke stad samen met VBS Margriet in Baardegem

Aalst dementievriendelijke stad samen met VBS Margriet in Baardegem

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

Dementie is meer dan ooit een uitdaging. Niet alleen voor de zorgsector, maar voor de hele

samenleving. 1 op 5 wordt door de ziekte getroffen en 70% van de personen met dementie

woont thuis en wordt verzorgd door familie of iemand in zijn/haar omgeving. Een actieplan

voor een dementievriendelijke stad kan hier een belangrijke rol in spelen.

 

Actieplan dementie

Stad Aalst lanceert het actieplan dementie 2024-2025 waarmee nog meer ingezet wordt op een

dementievriendelijke omgeving voor de inwoners met dementie en hun mantelzorgers. Met het

actieplan wil de stad dementie bespreekbaar maken en inzetten op sensibilisering over het thema.

Ook het aanbod voor personen met dementie en hun mantelzorgers wordt versterkt. Binnen de

stadsdiensten wordt ingezet op het verder professionaliseren van de medewerkers aan de hand

van vormingen en kennisdeling. Er wordt nauw samengewerkt met het expertisecentrum

dementie Meander en de Alzheimer Liga Vlaanderen voor de uitvoering van het actieplan. Ook de

referentiepersonen dementie werkzaam in de woonzorgcentra zijn een belangrijke partner met

heel wat expertise en ervaring in huis.

“Ongeveer 70% van de mensen met dementie leeft thuis. Een dementievriendelijke omgeving,

waardoor mensen langer thuis kunnen blijven en hun levenskwaliteit toeneemt, betekent ook dat we

de kosten beheersbaar proberen te houden. Een goede woonomgeving waar er voldoende zorg en

ondersteuning beschikbaar is, verhoogt het welbevinden bij personen met dementie en hun naasten,”

zegt Sarah Smeyers (N-VA), schepen van Ouderenzorg.

 

Plant een boom voor dementie

De stad Aalst ondersteunt de actie ‘Zuurstof voor dementie’. Een campagne van de Alzheimer Liga

Vlaanderen, de Oost-Vlaamse Expertisecentra Dementie Meander en Paradox. Tegen 2025 zullen er

met de actie op minstens 100 plaatsen in de provincie Oost-Vlaanderen bomen worden

aangeplant. Elke boom vormt een plek waar mensen met dementie kunnen samenkomen en er de

zuurstof kunnen vinden om verder te gaan. In Aalst worden er bomen aangeplant bij WZC Sint-Job,

WZC De Hopperank, WZC Mijlbeke en WZC De Faluintjes. Het planten van een boom hoort bij de

tweede doelstelling van het actieplan, namelijk een breder maatschappelijk bewustzijn creëren

over dementie en het thema bespreekbaar maken.

“Bomen planten symboliseert het geven van zuurstof, net zoals onze stad Aalst als zorgstad aandacht

moet schenken aan hen die lijden aan de vreselijke ziekte die dementie is. Als maatschappij moeten

we deze kwestie bespreekbaar maken en de patiënten en hun naasten begrijpen en ondersteunen.

Samen streven we naar een dementievriendelijke stad waar zorg en begrip bloeien,” aldus

burgemeester Christoph D’Haese.

 

Samen met de leerlingen van VBS De Margriet

In Vrije Basisschool De Margriet wordt er actief gewerkt rond dementie in de hoop het taboe errond

te doorbreken. Want ook zij worden er vaak mee geconfronteerd als hun oma of opa ermee

getroffen wordt. Samen met de leerlingen wordt in WZC De Faluintjes één van de bomen geplant.Wie de boom gaat bezoeken, vind er een kleurrijk bordje met een woordje uitleg over de actie

‘Zuurstof voor dementie’ en een citaat van één van de leerlingen uit het 6e leerjaar. Iedereen is er

welkom.

Ook schepen Caroline De Meerleer (N-VA) is dit waardevolle initiatief zeer genegen. “Dementie is

een ziekte waarmee onze retrodoelgroep jammer genoeg te vaak wordt geconfronteerd. De impact

op het dagelijkse leven wordt steeds groter, en net dan zijn momenten van ontmoeting, ontspanning

en verbondenheid heel belangrijk. De notelaars die hier en aan andere woonzorgcentra worden

geplant, symboliseren plekken voor mensen met dementie en hun dierbaren waar er kan worden

gelachen, gefeest, contact kan worden gemaakt, tot rust kan worden gekomen… Kortom waar ze

letterlijk en figuurlijk zuurstof en kracht krijgen om weer verder te kunnen.”

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Schrijven voor de Nieuwskrant
Stand van zaken trajectcontroles Asse
Asse

Stand van zaken trajectcontroles Asse

Anderhalf jaar geleden startte het gemeentebestuur van Asse met de aanpak van de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid op 7 locaties via trajectcontroles op snelheid (zone 30 km/u) en op doorgaand tonnagevervoer (+3.5T).

Lees meer »