Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

800 boompjes aangeplant in het Bremtbos

800 boompjes aangeplant in het Bremtbos

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

800 boompjes aangeplant in het Bremtbos

Op zaterdagvoormiddag 24 februari werden door vrijwilligers 800 boompjes aangeplant. De actie past in het vergroeningsbeleid van gemeentebestuur Affligem. De bewoners blijven ook in de toekomst bij dit project betrokken.

Affligem kon dit voormalige populierenbos in de Bremtstraat aankopen en herinrichten met subsidies vanuit de Vlaamse Overheid. Het project wil biodiversiteit en beleefbaarheid concreet maken en kwam tot stand in samenwerking met de vzw Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei.

Schepen van leefmilieu Hans Cornand: “Volgens geschiedkundige kaarten heette de plek vroeger ‘dickels’, een verbastering van de ‘dikke els’. Elzen stonden er intussen al lang niet meer. De volwassen, kaprijpe populieren werden afgelopen najaar verwijderd uit het bosje. Dit werd zo gericht mogelijk gedaan, zodat andere bomen konden gespaard worden. “

De schepen vervolgt: “Nu is het moment aangebroken voor de nieuwe beplanting. Op 24 februari werd een golvende bosrand aangeplant met heel wat struiksoorten zoals meidoorn, kornoelje en hazelaar. In de kern wordt een menging van inheemse boomsoorten aangeplant, zoals eik, boskers en haagbeuk. In totaal worden zo 3760 bomen geplant, goed voor een oppervlakte van bijna 2 ha. “

De nieuwe inkomzone en het wandelpad nodigen uit om het bos te komen ontdekken. Later in het voorjaar worden de zit- en speelelementen geplaatst en wordt een hondenlosloopzone voorzien.

In 2021 verkreeg het gemeentebestuur van Affligem een subsidie van het Agentschap voor Natuur en Bos in het kader van de oproep groenprojecten in de Groene Rand. Via deze middelen konden 5 percelen bos aangekocht worden. Het Bremtbos werd één van de geselecteerde projecten, waardoor de herinrichting van het aangekochte bos en de aankoop van 2 bijkomende percelen mogelijk werd.

“Plantacties zoals deze sluiten aan bij onze ambitie voor onze streek”, zegt de minister van Vlaamse Rand. “Vroeger waren we al tevreden als we bestaand groen konden behouden, maar vandaag zijn we veel offensiever. We gaan resoluut voor méér groen. In deze regeerperiode zullen we uiteindelijk 200.000 extra bomen en struiken aangeplant hebben in de Vlaamse Rand. Dat is meer dan het dubbele van onze oorspronkelijke doelstelling, die ook al ambitieus was”.

De minister van Natuur vult aan: “In de Vlaamse Rand voelen we de druk van de verstedelijking en is de nood hoog om er even tussenuit te knijpen in het groen. Met de aanplant van maar liefst 3760 bomen en 800 plantjes zal dat in Affligem zeker lukken. Teralfene, en heel Vlaanderen, kan nog decennialang van deze prachtige belevingsnatuur genieten.”

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Voorstel afschaffing voetweg 37
Affligem

Voorstel afschaffing voetweg 37

Naast de investeringen in Trage Wegen, wil het Lokaal Bestuur Affligem voetweg 37 in Hekelgem afschaffen. Sinds 2006 kan het Guchtveld gebruikt worden als toegankelijker en veilig alternatief.

Lees meer »
Tornooi van de vriendschap Affligem
Affligem

Tornooi van de vriendschap Affligem

Om het einde van het voetbalseizoen in een sportieve sfeer af te sluiten namen de Affligemse voetbalploegen (Leeuwkens Teralfene, Eendracht Hekelgem en Emi Essene)
deel aan het tornooi van de Vriendschap.

Lees meer »
Schrijven voor de Nieuwskrant
Aankoop extra noodwoning
Affligem

Aankoop extra noodwoning

Het Lokaal Bestuur Affligem beschikt over 3 noodwoningen. Twee daarvan staan in de deelkern Teralfene (Daalstraat 9 – 11) en één in de deelkern Essene (Ternatsestraat 69). Deze drie woningen zijn oudere woningen die stilaan aan renovatie toe zijn.

Lees meer »
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand