Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Affligems waterbeleid is een druppel in de oceaan

Affligems waterbeleid is een druppel in de oceaan

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

In de nasleep van de recente wateroverlast in Teralfene benadrukt Groen Affligem de
dringende noodzaak voor een doortastender waterbeleid in de gemeente. In een tijd waarin
de Bellebeek en het Denderbekken voor structurele uitdagingen zorgen, roept Groen
Affligem het lokale bestuur op om niet enkel te wijzen naar externe factoren, maar de hand
in eigen boezem te steken en zelf proactief bij te dragen aan oplossingen.

Tijdens de eerste week van januari kreeg Affligem, en dan vooral Teralfene, te kampen met
serieuze wateroverlast. Groen Affligem prijst de recente inspanningen van de gemeentewerkers
die de getroffen bewoners met man en macht geholpen hebben. De partij wijst tegelijkertijd
echter op een gebrek aan daadkracht bij het gemeentebestuur. “De burgemeester wijst graag
met de vinger naar anderen, maar is zelf afwezig op belangrijke overlegmomenten en gaat
moeilijke beslissingen uit de weg”, aldus gemeenteraadslid Jo Lamberts (Groen).
De wateroverlast in Affligem vloeit voort uit het Denderbekken. Meerdere gemeenten en
provincies zijn hiervoor verantwoordelijk en werken daarom samen in verschillende
overlegplatformen. Helaas blinkt Affligem vooral uit in afwezigheid. Onze burgemeester vindt
naar verluidt dat tijdens die vergaderingen te veel gepalaverd wordt zonder dat het ergens toe
leidt. Jo Lamberts: “Ik zie een patroon. Ook in de vervoerregio Vlaamse Rand sturen we vaak
onze kat. Daardoor ontstaan achteraf vaak problemen met de buslijnen, net zoals met het
water!”

Voor Groen Affligem is één ding duidelijk, de combinatie van structurele problemen en een
veranderend klimaat, zijn het recept voor nog meer waterellende in de toekomst. We roepen het
lokale bestuur in Affligem dan ook op om:


● onmiddellijk te stoppen met het afleveren van omgevingsvergunningen in
overstromingsgebied.
● werk te maken van een bijzonder nood- en interventieplan voor watersnood in Affligem,
gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde simulaties. Op die manier wordt het
managen van crisissituaties – zoals we die nu hebben gekend – een stuk efficiënter. Een
evaluatie van de aanpak de voorbije weken vormt hiervoor een goede basis.
● zo snel mogelijk actief deel te nemen aan het riviercontract Bellebeek en zo structurele
maatregelen te nemen die de impact kunnen beperken.
● maximale medewerking te verlenen aan de laatste fase van het beleidsplan Ruimte voor
Water Dendervallei. Affligem is één van de twee gemeenten die nog geen positief advies
gaf voor het voorkeurstraject.

Groen Affligem is ervan overtuigd dat deze kwesties in de gemeenteraad moeten worden
besproken. Het delen van deze bezorgdheden met onze inwoners is een stap die de partij neemt
vanwege het gebrek aan bevredigende antwoorden tijdens de gemeenteraad van 9 januari. Zo
beweert het lokale bestuur niet te kunnen stoppen met het afleveren van
omgevingsvergunningen. Daarnaast ziet het geen noodzaak om proactief een nood- en
interventieplan op te stellen of zelfs maar een simulatie van de mogelijke impact te laten maken.
En bovendien lijkt het bestuur inhoudelijk niet op de hoogte van de verschillende projecten rond
waterbeheer in onze regio (o.a. het riviercontract Bellebeek, het strategisch plan Ruimte voor
Water Dendervallei etc.). Dat baart ons grote zorgen en we zien het als onze plicht om die
bezorgdheid te delen met onze inwoners.

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Schrijven voor de Nieuwskrant
Renovatie Huis van het Kind Asse
Asse

Renovatie Huis van het Kind Asse

Het Huis van het Kind, gevestigd in het Sociaal Huis in Asse, onderging onlangs een complete renovatie. Vloer, verlichting en meubilair werden vernieuwd waardoor het nu een nog meer uitnodigende en stimulerende plek voor gezinnen is.

Lees meer »
Midzomer Wambeek 2024
Ternat

Midzomer Wambeek 2024

Het is met groot enthousiasme en met de nodige fierheid dat de organisatie van het dorpsfeest Midzomer aankondigt dat de 31ste editie van dit geliefde evenement opnieuw zal plaatsvinden tijdens het eerste weekend van augustus.

Lees meer »
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand