Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Doorbraak aanleg dorp Hekelgem

Doorbraak aanleg dorp Hekelgem

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

Doorbraak aanleg dorp Hekelgem

Na een constructief overleg tussen de plaatselijke directie van de vrije basisschool Sint-Vincentius, de inrichtende macht van de school en het college van burgemeester en schepenen op 5 september, wordt de omgevingsvergunning eerstdaags ingediend.

De eerder geplande werken voor de heraanleg van het dorp (Kerkstraat – Bellestraat) in Hekelgem werden door het Lokaal bestuur eerst twee jaar uitgesteld om de school toe te laten hun nieuwbouw te realiseren en dus gedurende die periode de verkeershinder te beperken en de veiligheid van de schoolgaande kinderen zo veel als mogelijk te garanderen.

Fietspad, voetpad

Om ter hoogte van de Sint- Vincentiusschool een fietspad te kunnen aanleggen en te voorzien in een voetpad samen met de inrichting van een autobusparking ten behoeve van de school, was er onvoldoende ruimte. Een eerdere vraag van het Lokaal bestuur aan de school om in een grondafstand te voorzien, werd afgewezen. Op het overleg van 5 september werd nu toch ingestemd met een grondafstand voor de uitvoering van de geplande werken. De procedure voor deze grondafstand wordt momenteel ingezet.

De werken hebben in de eerste plaats namelijk tot doel om de veiligheid van de schoolomgeving zo veel als mogelijk te garanderen.

Het fietspad vanuit de Bellestraat wordt doorgetrokken tot voorbij de school en zal aansluiten op de recent aangelegde fietssuggestiestroken in de Fosselstraat. Deze nieuwe inrichtingen moeten de kinderen aanmoedigen om per fiets naar school te komen.  Voldoende brede voetpaden zorgen voor een meer veilige toegang voor voetgangers.

Verkeerslichten

De verkeerslichten aan de school worden verplaatst zodanig dat er één oversteekplaats komt voor zowel het Woonzorgcentrum als de school zelf.

De autobusparkeerplaats voor de school zal bij gebruik onder toezicht staan van het personeel of vrijwilligers van de school om fietsers en voetgangers te begeleiden.

Ouders die hun kinderen toch nog per auto naar school wensen te brengen maken best gebruik van de parking naast de kerk en de parking aan zaal het ‘t Gildenhuis, telkens op loopafstand.

Het Lokaal bestuur bekijkt of de  autobusparking ook kan dienst doen als zoen en vroemzone, al blijft de veiligheid van de kinderen prioritair. Indien het mogelijk is zal de school toezicht voorzien op het veilig gebruik hiervan.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning voor deze werken wordt eerstdaags ingediend. De voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen worden zoals gepland uitgevoerd in de maand januari 2024.

Er is een brede communicatie over deze werken gepland, waarin de Sint-Vincentiusschool uiteraard betrokken zal blijven.

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Gemeentestuur Affligem en de seniorenraad wensen Maurits nog veel gezonde en gelukkige jaren toe. Zijn levensverhaal is een prachtig voorbeeld van doorzettingsvermogen en sociale betrokkenheid.
Affligem

Maurits Van Ransbeeck 100 jaar

Gemeentestuur Affligem en de seniorenraad wensen Maurits nog veel gezonde en gelukkige jaren toe. Zijn levensverhaal is een prachtig voorbeeld van doorzettingsvermogen en sociale betrokkenheid.

Lees meer »
Schrijven voor de Nieuwskrant
Renovatie Huis van het Kind Asse
Asse

Renovatie Huis van het Kind Asse

Het Huis van het Kind, gevestigd in het Sociaal Huis in Asse, onderging onlangs een complete renovatie. Vloer, verlichting en meubilair werden vernieuwd waardoor het nu een nog meer uitnodigende en stimulerende plek voor gezinnen is.

Lees meer »
Midzomer Wambeek 2024
Ternat

Midzomer Wambeek 2024

Het is met groot enthousiasme en met de nodige fierheid dat de organisatie van het dorpsfeest Midzomer aankondigt dat de 31ste editie van dit geliefde evenement opnieuw zal plaatsvinden tijdens het eerste weekend van augustus.

Lees meer »
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand