Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Opening vernieuwd Knuppelpad

Opening vernieuwd Knuppelpad

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

Opening vernieuwd Knuppelpad

Op zaterdag 18 november om 10.30 uur wandelt het gemeentebestuur van Affligem met trots het vernieuwde knuppelpad door het Pelinkbos in. De vernieuwing werd gerealiseerd met subsidie van de provincie.  

Het doel van het herstel van het knuppelpad in Essene is om de René Mertens wandeling opnieuw toegankelijk te maken voor de talrijke wandelaars. Het duurzame pad werd aangelegd in hardhout, waaronder Robinia voor de onderbouw en kastanjehout voor de loopplanken. De provincie Vlaams-Brabant steunde deze renovatie met een subsidie van ruim 50.000 euro, waarmee 65% van de kosten worden gedekt. Verwacht wordt dat het vernieuwde pad ongeveer tien jaar zal meegaan.

Het vernieuwde knuppelpad is niet alleen functioneel maar draagt ook bij aan de veiligheid van alle gebruikers. Het pad, dat vertrekt vanaf de Montillos, de voetweg tussen de Dokkenstraat en de Burgemeester Wambacqstraat, is een waardevolle toevoeging voor de gemeente, vooral nu meer mensen na de covid-periode de wandelschoenen hebben aangetrokken. Het grootste deel van het bos is bron- en moerasgebied en wordt behouden als groene long. Het eindigt in (of start vanuit) een gezellige sneukeltuin met fruitbomen, waterwilgen, een bijenhotel en een vlindertuin.

Toegankelijke wandelverbinding

Eind 2011 werd het waterrijke Pelinkbos ontsloten met dit knuppelpad van 295 meter, dat niet alleen een aantal trage wegen in de buurt verbindt, maar ook comfortabel wandelen door het drassige bos mogelijk maakt. Dit pad creëerde een toegankelijke wandelverbinding tussen de Burgemeester Wambacqstraat en de Assestraat, die het hele jaar door toegankelijk is. Helaas was er regelmatige schade door oneigenlijk gebruik van fietsers en brommers, wat leidde tot losliggende planken.

Sinds de aanleg heeft het pad zich bewezen als een succes bij wandelaars en spelende kinderen. Het wordt regelmatig gebruikt tijdens evenementen, zoals tijdens een Halloweenwandeling of een zoektocht van het speelplein. Door het intensieve gebruik heeft de technische dienst jaarlijks schade moeten herstellen, inclusief veroorzaakt door een omgevallen boom vorig jaar. Momenteel wordt onderzocht of een loopnet over de planken de gladheid kan verminderen.

Het knuppelpad vervangt twee verloren voetwegen, waaronder voetweg 18 die nu de Kerlemeers is en voetweg 15, de officiële voetweg door de Pelink, ooit gebruikt door inwoners van de Dokken die naar een eucharistieviering wilden. Het pad is ook een eerbetoon aan de streek waar heemkundige en folklorist René Mertens woonde, ooit bezaaid met hopvelden.

Trage wegen en wandelwegen

Affligem kiest resoluut de kaart van de trage wegen en wandelwegen. Het Lokaal Bestuur wil de bestaande wegen opnieuw opwaarderen en het netwerk verder uitbouwen. Om dit op een duurzame manier te realiseren, wordt gestreefd naar een gestructureerde aanpak. Samen met de inwoners en het middenveld wordt op zoek gegaan naar belangrijke kansen, knelpunten en oplossingen. Die worden vervolgens omgezet in een gemeentelijk beleidsplan en een concreet actieplan. Zo kunnen de aanleg, het onderhoud en het beheer van deze wegen op een duurzame manier gerealiseerd worden.

Door het knuppelpad te herstellen krijgen de inwoners van Affligem en bij uitbreiding de inwoners van de buurgemeenten opnieuw de kans om in dit stukje natuur te wandelen. Het herstel van het knuppelpad draagt bij in de doelstelling van de gemeente om mensen meer te doen bewegen. Uit onderzoek naar de gezondheidseffecten van bewegen in het algemeen blijkt dat alle kleine beetjes helpen. Bovendien is bewezen dat wandelen niet alleen fysiek goed is, maar ook helpt bij het mentaal welbevinden.

Het Lokaal Bestuur is verheugd dat zij dit bos hebben kunnen aankopen dankzij de suggestie van een betrokken buurtbewoner. De veelzijdigheid van het project, met ruimte voor spelen, wandelen en natuurgenot, maakt het uniek. Bovendien biedt de stilte in de vroege ochtend de mogelijkheid om herten te spotten, wat een extra charme aan het gebied geeft. Het is daarom vanzelfsprekend dat de opening van het vernieuwde pad extra in de kijker wordt gezet. Iedereen is dus welkom op zaterdag 18 november om 10.30 uur, om het nieuwe pad in te wandelen. Het Lokaal Bestuur biedt nadien een kleine receptie aan in het KLJ-lokaal.

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Voorstel afschaffing voetweg 37
Affligem

Voorstel afschaffing voetweg 37

Naast de investeringen in Trage Wegen, wil het Lokaal Bestuur Affligem voetweg 37 in Hekelgem afschaffen. Sinds 2006 kan het Guchtveld gebruikt worden als toegankelijker en veilig alternatief.

Lees meer »
Tornooi van de vriendschap Affligem
Affligem

Tornooi van de vriendschap Affligem

Om het einde van het voetbalseizoen in een sportieve sfeer af te sluiten namen de Affligemse voetbalploegen (Leeuwkens Teralfene, Eendracht Hekelgem en Emi Essene)
deel aan het tornooi van de Vriendschap.

Lees meer »
Schrijven voor de Nieuwskrant
Aankoop extra noodwoning
Affligem

Aankoop extra noodwoning

Het Lokaal Bestuur Affligem beschikt over 3 noodwoningen. Twee daarvan staan in de deelkern Teralfene (Daalstraat 9 – 11) en één in de deelkern Essene (Ternatsestraat 69). Deze drie woningen zijn oudere woningen die stilaan aan renovatie toe zijn.

Lees meer »
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand