Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Invoering zone 30 in het centrum van Asse

Invoering zone 30 in het centrum van Asse

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

Invoering zone 30 in het centrum van Asse

Het bestuur besliste in zitting van 5 juni om een zone 30 in te voeren in het centrum van Asse. Het creëren van deze zone in het kerngebied van Asse, waarbij de maximumsnelheid eenduidig wordt gemaakt en wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur, is een stap die rechtstreekse impact heeft op verschillende aspecten van mobiliteit in de richting van duurzame mobiliteit en een verbeterde leefomgeving voor bewoners. Deze maatregel heeft aanzienlijke voordelen voor zowel het milieu als de lokale gemeenschap: verhoogde verkeersveiligheid, verminderde negatieve milieu-impact en een betere levenskwaliteit voor bewoners. Het is een maatregel die bijdraagt aan de ontwikkeling van een verkeersveilig en vlotter centrum en de verschuiving naar duurzamere mobiliteitspatronen ondersteunt.

Poorteffecten om snelheidszone aan te duiden

Deze snelheidszone wordt gemarkeerd aan de hand van poorteffecten. Het poorteffect geeft op een visuele wijze aan dat men een gebied met een snelheidslimiet van 30 km/u binnenrijdt. In dit scenario wordt gebruikgemaakt van kleurrijke markeringen en diverse verkeerselementen, die gezamenlijk zorgen dat bestuurders van gemotoriseerde voertuigen zowel fysiek als visueel hun snelheid verlagen.

Deze poorten komen op 4 locaties:

 • Putberg, ter hoogte van de versmalling aan het recyclagepark;
 • Kruiskouter tussen huisnummer 24 en 25 (tussen N9 en spooroverweg);
 • Petrus Ascanusstraat net voorbij huisnummer 161 richting Vrijthout;
 • Prieelstraat na kruispunt met Tienbergen richting Mollemseweg.

Zone 30 km/u op de N9 en N285 in Asse-centrum

Komende van Ternat geldt in Nieuwstraat net voor Witteramsdal een vaste zone 30 richting kruispunt met Kalkoven en Steenweg. Ook voor Kalkoven geldt ​net voor het kruispunt met Prieelstraat tot aan Steenweg 4 (Succes Men) een vaste zone 30.

Op de N9 tussen Huinegem en het Belvedèresteegje geldt een variabele zone 30, afgestemd op de schooltoegangen van kleuterschool ’t Pleintje en Sint-Martinusscholen campus Belvedère.

Waar geen 30 km/u geldt, is max. 50 km/u de toegelaten snelheid.

Voordelen van een snelheidszone 30 km/u

 •   Bevordering van duurzame mobiliteit

De invoering van een zone 30 zorgt ervoor dat er een betere en veiligere combinatie van vervoersmodi mogelijk wordt omdat de snelheden van alle vervoersmodi min of meer gelijkgesteld worden. Conflicten tussen gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers worden beperkt. De auto gaat geen snelheidsvoordeel hebben voor korte verplaatsingen waardoor je makkelijker naar de fiets grijpt voor wie dat mogelijk is.  

 • Verhoogde verkeersveiligheid

Met het verlagen en gelijkstellen van de snelheidslimiet op 30 km/u zetten we in op minder verkeersslachtoffers. Op het vlak van verkeersveiligheid kan een snelheidsdaling het aantal verkeersslachtoffers drastisch verminderen. De overlevingskansen van een voetganger die met 30 km/u wordt aangereden zijn vier tot vijf keer groter dan bij een aanrijding met 50 km/u (Kröyer et al., 2014). Een overdreven of onaangepaste snelheid blijft nog steeds oorzaak nummer één wat betreft het aantal ongevallen en zelfs verkeersdoden.

Bij een snelheid van 30 km/u heeft de bestuurder een veel breder gezichtsveld dan bij hogere snelheden. Zo ziet hij veel beter wat er links en rechts van hem gebeurt en kan hij tijdig reageren op mogelijke hindernissen, waardoor het risico op een ongeval verkleint. Bovendien staat men sneller stil wanneer men 30 km/u rijdt in plaats van 50 km/u. Een verlaging van de snelheid halveert de remafstand tegenover 50 km/u bij een droog wegdek.

 • Een betere leefkwaliteit, minder uitstoot en minder geluidsoverlast 

Trager rijden in combinatie met minder nodeloos optrekken en afremmen leidt tot minder vervuiling, minder geluidsoverlast en vlotter en veiliger verkeer. Door de snelheid te verminderen van 50 naar 30 km/u daalt het lawaai met 3 tot 4 decibels.

Een zone 30 kan zelfs sluipverkeer ontmoedigen. Het is dus veel meer dan zomaar een snelheidsbeperking. Een zone 30 is ook een samenhangende inrichting van publieke ruimte, gericht op alle weggebruikers en in het bijzonder op bewoners, voetgangers en fietsers. De invoering ervan draagt bij aan een rustigere omgeving en creëert een aangenamere sfeer in de dorpskern.

 • Verminderde verkeerscongestie

Hoewel het intuïtief niet juist lijkt, kan het verlagen van de maximumsnelheid tot een betere doorstroming van het verkeer leiden. Kleinere snelheidsverschillen tussen gemotoriseerde voertuigen en actieve weggebruikers verminderen de kans op opstoppingen en vertragingen. Dit draagt bij aan een soepelere verkeersstroom en vermindert de frustratie bij bestuurders. 

 • Bevordering van lokaal winkelen en toerisme

Een zone 30 creëert een aantrekkelijke omgeving voor voetgangers en fietsers, wat gunstig is voor lokale handel en toerisme. Mensen zijn eerder geneigd om te stoppen, te winkelen en de omgeving te verkennen wanneer ze zich veilig voelen in het verkeer en niet de druk voelen van zoekverkeer en doorgaand verkeer. 

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Renovatie Huis van het Kind Asse
Asse

Renovatie Huis van het Kind Asse

Het Huis van het Kind, gevestigd in het Sociaal Huis in Asse, onderging onlangs een complete renovatie. Vloer, verlichting en meubilair werden vernieuwd waardoor het nu een nog meer uitnodigende en stimulerende plek voor gezinnen is.

Lees meer »
Schrijven voor de Nieuwskrant
Aankoop extra noodwoning
Affligem

Aankoop extra noodwoning

Het Lokaal Bestuur Affligem beschikt over 3 noodwoningen. Twee daarvan staan in de deelkern Teralfene (Daalstraat 9 – 11) en één in de deelkern Essene (Ternatsestraat 69). Deze drie woningen zijn oudere woningen die stilaan aan renovatie toe zijn.

Lees meer »
 • Radio Rand
 • Adverteren
 • Radio Rand
 • Adverteren
 • Radio Rand
 • Adverteren
 • Radio Rand
 • Adverteren