Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Nieuw aangelegd parkje aan kruispunt Nieuwstraat en Steenweg

Nieuw aangelegd parkje aan kruispunt Nieuwstraat en Steenweg

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

Nieuw aangelegd parkje aan kruispunt Nieuwstraat en Steenweg

Het gemeentebestuur opent het parkje ter hoogte van het kruispunt Nieuwstraat met Steenweg. Met een oppervlakte van 1 500 m2 vormt dit parkje een nieuwe schakel binnen de visie van de geschakelde pleinen in Asse. In die visie heeft elk plein of deelgebied zijn eigen karakter. Het parkje biedt een snelle verbinding tussen het Kerkplein en het kruispunt, wat voor de voetganger de bereikbaarheid van het centrum vergroot.

Binnen het ontwerp van dit parkje besteedden we veel aandacht aan het zicht op de kerk, vergroening en spelelementen zodat dit een aangename plek om te vertoeven wordt.

Door middel van de amorfe groenstructuren en bomen willen we ook een bepaalde beslotenheid aan het plein geven. Zo wordt dit een plek waar je toch wat rust vindt ten opzichte van het vele verkeer dat momenteel nog door het centrum rijdt.

Om het zicht op de kerk te bewaren, werden voldoende openingen voorzien. De bomen werden zo geplaatst dat ze samen met de groenstructuren het zicht op de kerk zullen sturen en richten. Daarbij is het zicht vanop het kruispunt zeer belangrijk als focuspunt. Dit was echter geen evidentie gezien er onder het plein een ondergrondse parking van de aanpalende bouwblokken gevestigd is. Je bevindt je dus als bezoeker deels op een intensief groendak zonder dat je dit eigenlijk merkt.

Voor de realisatie van dit park werd 746 m² verharding van de voormalige parking vervangen door groen. De vergroening biedt diverse opportuniteiten naar waterinfiltratie (ondermeer in de wadi’s), verkoeling, verbeteren van de luchtkwaliteit, recreatie, … De aanleg van dit park draagt ook bij aan de doel-stelling van het lokaal energie- en klimaatpact om in Asse 35 natuurgroen-perken van minstens 10m² aan te leggen tegen 2030.

De speciaal gekozen zitbanken/spelelementen bepalen ook het specifieke karakter en uitzicht van het plein. Deze kloeke en vandalismebestendige elementen uit gewapend beton geven een jeugdige toets aan het park. Je kan erop zitten, hangen, spelen, liggen en dit zowel individueel als in groep. Deze multi-functionaliteit stimuleert de creativiteit van de kinderen en de gebruikers. Zo laten ze de gebruikers de publieke ruimte op een nieuwe manier ontdekken. We plaatsen ook nog een klassieke zitbank.

In het najaar voorzien we nog extra spelelementen onder de vorm van ingebouwde trampolines. Op die manier kunnen kinderen uit de buurt of kinderen die met hun ouders aan het winkelen zijn, zich in het centrum naar hartenlust uitleven.

De gemeente is er met dit project in geslaagd om een robuuste groenstructuur te creëren waarvan de Assenaar nog jaren geniet zal hebben.

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Schrijven voor de Nieuwskrant
Dilbeek zorgvriendelijke gemeente
Dilbeek

Dilbeek zorgvriendelijke gemeente

Enkele Itterbeekse vrijwilligers slaagden er in om samen met Samana, CM Gezonde Buurten en lokaal dienstencentrum In Kompanie van Dilbeek de eerste “Zorgvriendelijke gemeente” te maken.

Lees meer »
Lijsttrekker Vlaams Belang Affligem
Affligem

Lijsttrekker Vlaams Belang Affligem

Vlaams Belang zal in Affligem met Jonas Van Vaerenbergh (30) als lijsttrekker naar de verkiezingen
trekken op 13 oktober. Het afdelingsbestuur heeft Van Vaerenbergh unaniem voorgedragen als
lijsttrekker en dit werd bekrachtigd door de partijraad van Vlaams Belang.

Lees meer »
  • Postzegel@telenet.be
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Postzegel@telenet.be
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand
  • Adverteren