Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Planologische verankering van deelgebieden Zellik

Planologische verankering van deelgebieden Zellik

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

Asse. Op woensdag 13 september vindt om 20.00 uur een plenaire commissie van de Assese gemeenteraad plaats. Dit op de zolder van het Oud Gasthuis, Gemeenteplein 26, 1730 Asse.

Tijdens deze commissie wordt de fase startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Groene Rand Zellik-Centrum’ toegelicht.

Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplan

Het opzet van het plan is het planologisch verankeren van de open ruimte in grote delen van drie deelgebieden gelegen in Zellik. De drie deelgebieden maken deel uit van het ‘Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplan Afbakening van het VSGB en aansluitende open ruimtegebieden’. Gebied Kortemansstraat werd in dit GRUP bestemd als woongebied. De gebieden Keienveld en Molenbeekdal zijn volgens dit GRUP tot 1 januari 2025 bestemd als bouwvrij agrarisch gebied. Nadien zullen die bestemd zijn als woongebied. De gemeente Asse heeft geen nood aan extra woongebieden om haar bevolkingsgroei verder op te vangen. Zij wensen de bestaande bebouwde ruimte kwalitatief te verbeteren en te verdichten en de open ruimte te versterken. De woonbehoefte kan opgevangen worden binnen het huidige bebouwde weefsel. In de conceptnota voor het beleidsplan ruimte wordt dit aspect uitgebreid aangehaald.

 

De drie gebieden kennen een strategische ligging in relatie met de open ruimte en bestaande groene zones in het centrum van Zellik. Ze vormen een opportuniteit om als groene stapsteen te worden ingezet waarbij ze de groene rand rond Zellik centrum mee vorm geven. Het juridisch en planologisch verankeren van de open ruimte in deze gebieden is cruciaal voor de realisatie van de groene rand rond Zellik. De open ruimte gebieden dragen tevens bij aan de verdere uitbouw van het zacht recreatief netwerk voor Zellik en het verluchten van het ‘stedelijk’ weefsel.

Door middel van de opmaak van het voorliggende RUP is het de bedoeling om de plangebieden grotendeels te schrappen als woongebied en te herbestemmen als open ruimte.

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Aftrap Hopduvelfeesten
Asse

Aftrap Hopduvelfeesten

Op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 september vinden in Asse opnieuw de tweejaarlijkse Hopduvelfeesten plaats. Optredens o.a. van Pommelien Thijs, Bart Peeters en Les Truttes; lees hier meer voor ticketverkoop.

Lees meer »
Schrijven voor de Nieuwskrant
Renovatie Huis van het Kind Asse
Asse

Renovatie Huis van het Kind Asse

Het Huis van het Kind, gevestigd in het Sociaal Huis in Asse, onderging onlangs een complete renovatie. Vloer, verlichting en meubilair werden vernieuwd waardoor het nu een nog meer uitnodigende en stimulerende plek voor gezinnen is.

Lees meer »
Beweegmarkt
Dilbeek

Beweegmarkt

Onder het motto “Bewegen dóet iets met je” vond ook dit jaar weer de Beweegmarkt plaats in Dilbeek.

Lees meer »
Vernielingstocht doorheen Dilbeek
Dilbeek

Vernielingstocht doorheen Dilbeek

Het lijkt erop dat de verkiezingsstrijd is losgebroken in de laatste aanloop naar de verkiezingen van 9 juni. ‘s Nachts werden verschillende verkiezingsborden van N-VA beklad door vandalen.

Lees meer »
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand
  • Adverteren