Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Regularisatie begraafplaatsen Asse-centrum en Zellik

Regularisatie begraafplaatsen Asse-centrum en Zellik

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

In de loop van december start het gemeentebestuur met een beperkte regularisatie van de begraafplaatsen in Asse-centrum en Zellik. Bij de regularisatie van een begraafplaats biedt het bestuur nabestaanden de kans om een concessie te vernieuwen en de grafzerken indien nodig te herstellen, zelfs wanneer de vervaltermijn van de concessie reeds verstreken is. In andere gevallen wordt de grafzerk weggenomen.

Concreet gaat het in december over een regularisatie van alle columbariumnissen op de begraafplaats van Asse en 5 rijen begravingen in volle grond op de begraafplaats van Zellik. Een aantal van de graven op deze begraafplaatsen hebben een concessie die verlopen is en andere graven bevinden zich in een staat van verwaarlozing. Een grafteken kan als verwaarloosd beschouwd worden als het graf langdurig vuil en/of slordig is, door plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is.

Bij alle vervallen concessies staat binnenkort een vervalbericht en ook aan de ingang van de begraafplaatsen wordt hiervan een bekendmaking uitgehangen. Nabestaanden kunnen de graftekens en alle voorwerpen die ze op de betrokken graven geplaatst hebben tot zes maanden na de vervaldatum van de concessie zelf wegnemen. Na het verstrijken van die termijn zal het graf door de gemeentelijke diensten worden weggenomen.

De reden van deze regularisatie is het plaatsgebrek op de begraafplaatsen. Door deze regularisatie uit te voeren, kan de gemeente een deel van de concessies die reeds verlopen zijn verwijderen.

Nabestaanden kunnen zich wenden tot de dienst Burgerlijke Stand voor meer informatie over, onder andere, de verlenging van een concessie, de aard van verwaarlozing, de procedure voor het herstellen van een grafteken of het laten wegnemen van een grafzerk. Het wegnemen van een zerk door de nabestaanden zelf, is pas toegelaten na het verkrijgen van een gemeentelijke toelating.

Het reglement van de begraafplaatsen is terug te vinden op https://www.asse.be/begraving-of-crematie.         

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Schrijven voor de Nieuwskrant
Asse speelt buiten
Asse

Asse speelt buiten

Gemeente Asse ontwierp een eigen buitenspeelkaart. Daarop zijn heel wat speel-, sport- en ontmoetingsplekken in heel Asse te vinden.

Lees meer »
Tornooi van de vriendschap Affligem
Affligem

Tornooi van de vriendschap Affligem

Om het einde van het voetbalseizoen in een sportieve sfeer af te sluiten namen de Affligemse voetbalploegen (Leeuwkens Teralfene, Eendracht Hekelgem en Emi Essene)
deel aan het tornooi van de Vriendschap.

Lees meer »
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand
  • Adverteren