Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

UNIZO Asse bepaalt 5 prioriteiten voor een ondernemersvriendelijk Asse

UNIZO Asse bepaalt 5 prioriteiten voor een ondernemersvriendelijk Asse

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

UNIZO Asse bepaalt 5 prioriteiten voor een ondernemersvriendelijk Asse

De lokale verkiezingen van oktober 2024 zijn achter de schermen al in volle voorbereiding. Ook voor UNIZO  is de tijd rijp om enkele suggesties te doen voor een ondernemersvriendelijk beleid in Asse. UNIZO Asse heeft in samenspraak met haar leden vijf bevattelijke prioriteiten bepaald en zal ervoor ijveren dat die worden aangepakt door het volgende gemeentebestuur.

De vijf prioriteiten waar UNIZO Asse de nadruk op legt zijn:

 1. Doe prioritair beroep op de expertise van lokale ondernemers

UNIZO Asse vindt het ‘lokale’ aspect, met het oog op aanbestedingen, een zeer belangrijk criterium. Ondernemend Asse bezit over de nodige lokale expertise om op elk vlak van aanbestedingen een professionele oplossing te kunnen bieden voor de gemeentelijke aankopen en gevraagde dienstverlening. De gemeente dient eerst en vooral duidelijk te communiceren over het plafform – via welke weg de aanbestedingen worden bekend gemaakt – alsook de mogelijkheden voor de ondernemers om zich kandidaat te stellen/in te tekenen op opdrachten. Een eerste aanzet hiertoe is het organiseren van een infosessie rond dit topic.

 

 1. Zet in op aantrekkelijke en veilige kernen

De ondernemers vragen om in te zetten op een aantrekkelijk en veilig centrum. Enerzijds door de nodige openbare verlichting te voorzien, beginnende bij bijvoorbeeld de parking op de Hopmarkt maar zeker ook in de kernen van de deelgemeenten. Aanvullend mag meer toezicht worden voorzien door politiediensten, met oog op de handhaving van de veiligheid en netheid. Hiermee verwijzen de ondernemers ook naar het toezicht op sluikstorten en het lozen van afval. Tot slot zou het thematisch gebruik van citymarketing (zowel in het centrum als in de deelgemeenten) een enorme meerwaarde kunnen betekenen.

 

 1. Voorzie de nodige infrastructuur voor elektrische rijden

UNIZO Asse vraagt om bij de heraanleg van de Hopmarkt de nodige infrastructuur voor snelladers te voorzien. Bovendien zou er in elke parking een oplaadplaats voor elektrische wagens dienen te worden voorzien. Verder dient een correcte handhaving te gebeuren bij de ingebruikname van de oplaadplaatsen, die niet dienen gebruikt te worden als parkeerplaatsen.

 

 1. Neem meer initiatieven voor jonge ondernemers

Er dient de nodige ondersteuning te worden voorzien voor jonge, startende ondernemers. Dit kan enerzijds door hen structureel uit te nodigen bij recepties, maar zeker ook door gerichte infosessies te organiseren. Als inspirerende initiatieven uit andere gemeenten worden aangehaald: “Dilbeek voor Durvers”, Het START.huis in Vilvoorde, Broeikas in Aalst,…

 

 1. Communiceer duidelijk rond het parkeerbeleid en circulatieplannen

Er ontbreekt een duidelijke visie omtrent de circulatie van het verkeer en het parkeerbeleid. De ondernemers vragen om naast de slimme parkeerbewijzering (met actuele info over de beschikbare plaatsen) de totale capaciteit van de parkings te vermelden en of deze betalend zijn of niet. Ook een duidelijke vermelding van de namen van de parkings op de inritten ervan en voldoende veilige fietsenstallingen dienen te worden voorzien.

 

Johan Van Hoorick van UNIZO Asse:

“Onze politici zijn zich nu aan het warmlopen voor de verkiezingen van oktober 2024 en dus grijpen we deze kans om aandacht te vragen voor de ondernemers in onze gemeente. Vanuit UNIZO Asse geven we met deze vijf prioriteiten duidelijk aan wat een ondernemersvriendelijk beleid volgens ons moet inhouden. Het is nu aan de kandidaten om met onze suggesties aan de slag te gaan én aan de ondernemers om in oktober 2024 ondernemend te gaan stemmen.”

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Schrijven voor de Nieuwskrant
Asse speelt buiten
Asse

Asse speelt buiten

Gemeente Asse ontwierp een eigen buitenspeelkaart. Daarop zijn heel wat speel-, sport- en ontmoetingsplekken in heel Asse te vinden.

Lees meer »
Tornooi van de vriendschap Affligem
Affligem

Tornooi van de vriendschap Affligem

Om het einde van het voetbalseizoen in een sportieve sfeer af te sluiten namen de Affligemse voetbalploegen (Leeuwkens Teralfene, Eendracht Hekelgem en Emi Essene)
deel aan het tornooi van de Vriendschap.

Lees meer »
 • Radio Rand
 • Adverteren
 • Radio Rand
 • Adverteren
 • Radio Rand
 • Adverteren
 • Radio Rand
 • Adverteren