Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

4 September start werken Baron de Vironlaan

4 September start werken Baron de Vironlaan

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

4 September start werken Baron de Vironlaan

De Baron de Vironlaan wordt de komende maanden grondig onder handen genomen en in een volledig nieuw kleedje gestoken. Op die manier maakt de gemeente van de Baron de Vironlaan een échte volwaardige poort tot het centrum van Dilbeek. Het nieuwe ontwerp heeft aandacht voor álle weggebruikers, ook de actieve en de mindervalide. Daarnaast zijn leefbaarheid en ecologie centrale thema’s in het project: zo wordt er ingezet op het gebruik van waterdoorlatende materialen en laanbomen. De werken starten op 4 september en zullen gefaseerd worden uitgevoerd. Verwacht wordt dat de werken afgerond zijn in de zomer van volgend jaar.

Focus op de actieve weggebruiker

De gemeente zal de bekende Dilbeekse Baron de Vironlaan grondig aanpakken. De laan ligt er immers verouderd bij en heeft weinig allure van een laan: de betonplaten zijn in slechte staat en zorgen voor overlast voor de buurt. Met de heraanleg wil de gemeente hiermee komaf maken.

“Niet alleen de weg is in slechte staat, voetgangers en fietsers krijgen er amper tot geen ruimte. Ook het parkeren gebeurt chaotisch,” zegt bevoegd schepen Stijn Quaghebeur, “In het nieuwe ontwerp heeft de gemeente aandacht voor álle weggebruikers.

De Baron de Vironlaan is als onderdeel van het fietsroutenetwerk een belangrijke as voor het fietsverkeer. Momenteel liggen er echter geen fietspaden en door de verkeersdruk en parkeerdruk is het onveilig om er gemengd verkeer te laten doorgaan. Ook zal er – waar mogelijk – werk gemaakt worden van verhoogde busperrons.

Leefbaarheid en ecologie staan centraal

De gemeente wil van de Baron de Vironlaan een klimaatresistente publieke ruimte maken die een positieve impact heeft op leefbaarheid en ecologie. Met de nieuwe inrichting vormt de gemeente de Baron de Vironlaan om tot een kwalitatieve groene laan, mede dankzij de aanplanting van klimaatresistente bomen en het gebruik van waterdoorlatende materialen op de parkeerplaatsen.

Baron De Vironlaan

Gefaseerde aanpak om overlast te beperken

In een eerste fase is de Baron de Vironlaan vanaf de Sint-Alenalaan tot aan het kruispunt met de Berchemstraat aan de beurt. Deze fase moet eind dit jaar afgerond zijn.

Het kruispunt van de Baron de Vironlaan met de Berchemstraat zelf wordt in een aparte fase aangepakt om de overlast tot een minimum te beperken.

Het stuk vanaf het kruispunt met de Berchemstraat tot aan de Ninoofsesteenweg wordt vervolgens aangepakt vanaf begin 2024. Verwacht wordt dat de werken tegen de zomer van 2024 zouden afgerond zijn.

“Met de heraanleg van de Baron de Vironlaan zorgen we ervoor dat deze laan een échte volwaardige toegangspoort wordt tot het centrum van Dilbeek,” zegt bevoegd schepen Stijn Quaghebeur, “Op die manier maken we Dilbeek weer een stapje meer “klaar voor morgen”.”

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

  • Radio Rand
Brede-Ad-2-algemeen
Schrijven voor de Nieuwskrant
  • Adverteren
Expo Hoppenbrouwers
Dilbeek

Expo Hoppenbrouwers

Tot vrijdag 26 april kan je in galerij Lineair naar de tentoonstelling ‘Alfons Hoppenbrouwers, Ruimte voor kleur en getal.’

Lees meer »
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand
  • Adverteren