Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Politiek kopstukkendebat Gecoro Dilbeek

Politiek kopstukkendebat Gecoro Dilbeek

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

Politiek kopstukkendebat Gecoro Dilbeek

Vorige week kondigden we in deze krant het eerste politiek kopstukkendebat aan tussen de politieke partijen van Dilbeek over het Memorandum 20-40 van Gecoro Dilbeek.

Tot dan toe hadden we niets vernomen over een Memorandum op komst, maar dat zal aan uw verslaggever liggen. Er werd nochtans 1 jaar aan geschreven. Met ook 3 Gecoro Cafés waar bijna elk onderwerp ter sprake kwam. Eind vorige week het debat volgen over dit lijvige werkstuk, zonder het op voorhand te kunnen inlezen, was schier onmogelijk.

Het meest opvallende aan deze donderdagavond was de aanwezigheid van 5 + 1 partijen. Denk, Blauw, N-VA, Vlaams Belang, ook UF was uitgenodigd. Deze partijen waren aangekondigd. Grote verassing was een tafel voor de PVDA. Nog niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad maar toch al uitgenodigd voor dit eerste Dilbeekse debat. We vroegen het hen op het einde van de avond en inderdaad de communisten van Dilbeek leggen een lijst neer bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.

Niet uitgenodigd of niet aanwezig was Rachid El Hajui (ex-Spa-Groen) en nu bij Waarheid of is het Voor U van Els Ampe. Aanwezig in de zaal maar ook niet op het podium, ook onafhankelijk raadslid Diane Van Hove (ex-schepen van N-VA). Waarom PVDA wel en anderen niet? Wij waren niet de enigen die het ons afvroegen.

Wie en wat is Gecoro en haar memorandum

Gecoro is de GEmeentelijke COmmissie Ruimtelijke Ordening. Gecoro is een adviesraad waarvan de samenstelling goedgekeurd is door de gemeenteraad. Omdat het over ruimtelijke ordening gaat zal het u niet verwonderen dat vele leden vastgoedmakelaars, projectontwikkelaars en architecten zijn. Tevens de sponsers van het memorandum. Zonder hun professionele omkadering zou zo’n werkstuk natuurlijk onmogelijk zijn.

Daarnaast zitten in Gecoro ook vertegenwoordigers uit milieu, natuur, werkgevers, handelaars, landbouwers en werknemers. Niet meteen iemand uit de culturele of Vlaamse beweging. Wat enerzijds misschien niet opmerkelijk is omdat het over RO gaat. Anderzijds wel opmerkelijk als men beseft dat dit memorandum niet alleen over RO, maar in feite over gans de Dilbeekse samenleving gaat.

Gecoro – politieke partijen 6-0

We schreven het al, over dit debat verslag uitbrengen is vrijwel onmogelijk. We penden 13 bladzijden vol. De spreker die meer spreektijd kreeg dan de 6 partijen samen was de voorzitter van Gecoro zelf met na een ruime algemene inleiding, telkens een inleiding per thema, waarna de 6 partijen elk 2 minuten kregen per onderwerp. Moderator Annelies Van Herck (VRT) zorgde er voor dat de politieke partijen bij de les én kort bleven. Elke spreker op dit debat had vooraf een cursus snelpraten gevolgd met alle gevolgen van dien.

Wat we onthouden is dat elke partij lovend was over Gecoro en over het memorandum en dus over het geleverde werk, nergens een kritische stem.

Politiek Kopstukkendebat

Waar staat Dilbeek vandaag

Dilbeek is de laatste 10 jaar gegroeid met 10 % meer inwoners en telt het catastrofale aantal inwoners van 45.000. Een zeer dichtbevolkte gemeente met 30 à 35% 1 persoonsgezinnen, 30% van de bevolking is ouder dan 60 jaar. Om het bij enkele cijfers te houden. Die aangroei van inwoners komt er natuurlijk niet doordat de Dilbeekse gezinnen plots enorm aan geboorteuitbreiding doen, maar door de toestroom van nieuwe inwoners. Er worden in Dilbeek 2 lagere scholen bijgebouwd en 1 middelbare school om alle bijkomende kinderen te huisvesten. Tot daar wat bedenkingen van uw verslaggever, maar laten we nu de partijen aan het woord.

Leefbare dorpen – Betaalbaar wonen

Het eerste thema. N-VA pleitte voor verdere dorpskernhernieuwing, wil verstedelijking tegengaan en stelt dat het gedrag van sommigen door handhaving moet tegengegaan worden. Blauw Dilbeek sloot zich daarbij aan en vindt dat de gemeente de regie in handen moet kunnen nemen inzake de verouderde gewestplannen en de bouwshift. Vlaams Belang eist een bouwstop en vraagt dat beschikbare ruimte wordt ingenomen voor men nieuwe gronden aansnijdt. Denk Dilbeek is van mening dat geen publieke grond mag verkocht worden en klaagt aan dat Dilbeekse jongeren niet in de gemeente kunnen blijven wonen. In de Savio mogen nieuwe woonuitbreidingsgebieden worden gebruikt voor nieuwe sociale wijken. PvdA had het over betaalbaar wonen.

Dilbeek in verbinding – Mobiliteit

Van dhr Pardon van UF vernamen we dat hij 5 km per dag wandelt en dat UF voor een metrolijn is tot in Dilbeek centrum. PvdA is verbolgen over de afschaffing van buslijnen die geschrapt werden door De Lijn. N-VA vermeldde de 40 km fiets en 40 km voetpaden die de laatste jaren aangelegd zijn. Een inhaalbeweging die ook Denk Dilbeek positief vindt en trouwens vindt dat schoolbussen naar Zwembad en Bibliotheek toegankelijk moeten zijn voor de gewone burgers.

Over de N8 vindt iedereen dat hij veiliger moet. Blauw Dilbeek vindt dat grond moet gevaloriseerd kunnen worden en pleit voor meer bouwlagen op de Steenweg, waar ongeveer elke andere partij tegen was, behalve PvdA die zich wou onthouden.

Lokale economie

Van mobiliteit naar de plaatselijke handelaar is in zo’n debat een kleine stap. Auto’s moeten niet tot op het terras van een restaurant kunnen binnenrijden. Blauw Dilbeek vindt dat handelaars vlot bereikbaar moeten blijven. Enerzijds zijn er partijen die auto’s willen weren uit de dorpskernen en toch moet de plaatselijke handelaar bereikbaar blijven. Een moeilijk dossier met 45.000 inwoners, die over dezelfde plaatselijke straatjes moeten van toen.

Over Dilbeek voor Durvers waren de meningen verdeeld. Sommige containers groeien met koterijen uit tot het vijfvoudige en dit op de mooiste plaatsen van Dilbeek, in parkgebied, notabene.

Wie gaat dit betalen – Fusie van gemeenten

Elke partij die aan de knoppen zit van de Vlaamse regering vindt dat Dilbeek te weinig krijgt uit het Gemeentefonds. Hoe plaatselijk en nationaal anders kan zijn. Geen enkele partij durft te zeggen dat de belastingen in Dilbeek te laag zijn om alles te betalen wat verder op ons afkomt.

Een oplossing zou kunnen zijn om over te gaan tot de fusie van gemeenten, waar ook de overheid op aandringt. Verschillende partijen waren tegen een fusie en zijn voorstander van intergemeentelijke samenwerking. Zo loopt een studie om de politiezone Dilbeek te fusioneren met andere zones. Alles om te besparen dus. Partijen vermelden trouwens dat je met 2 moet zijn om te fusioneren. Plattelandsgemeenten willen niet fusioneren met een verstedelijkte gemeente. Onze redactie kreeg zo de bestuurskrachtananlyse van buurgemeente Lennik in handen, waar letterlijk instaat dat inwoners van Lennik Dilbeek niet willen als fusiepartner omdat ze Dilbeek te Frans vinden. Wat ons meteen brengt tot de taboes van dit debat.

Dilbeek Vlaams, Nederlandstalig, verbrusseling taboe

Ondanks dat de initiatiefnemers van dit debat stelden dat alles met alles verweven is en Ruimtelijke Ordening dus ook samenvalt met alle mogelijke andere beleidsdomeinen viel het onze redactie op dat toch enkele onderwerpen niet aan bod kwamen op dit debat. Een afgesproken taboe al vanaf de redactie van het Memorandum?

Over welke samenleving ging het in dit debat? Wij bleven op onze honger.

Een vastgoedmakelaar vertelde ons vorig jaar dat méér dan 90% van de verkochte woningen naar anderstaligen gaat. Géén 10 % dus naar Nederlandstaligen.

Memorandum 20-40

Dirk Evenepoel, voorzitter van Gecoro Dilbeek was een tevreden man op het einde van het debat. Hij kon besluiten dat iedereen het memorandum positief vond. Alle partijen zijn er plus minus mee akkoord.

Ons besluit, dit was geen debat. 6 Partijen aan het woord laten met 2 woordvoerders dan nog en met te weinig micro’s, in de hen zéér korte toegemeten tijd, was een onmogelijke opgave. Het werd 6 – 0.

Als Dirk Evenepoel akkoord is beloven wij u binnenkort een vraaggesprek met hem.

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

  • Radio Rand
Brede-Ad-2-algemeen
Schrijven voor de Nieuwskrant
  • Adverteren
  • Radio Rand
Leeuw Rinkt
Sint-Pieters-Leeuw

Leeuw Rinkt

Ook dit jaar mag Leeuw Rinkt de Leeuwse zomer op gang trekken! Kom op zaterdag 15 juni vanaf 17 uur genieten van een gezellige avondmarkt en lonkende terrasjes terwijl cultuurcentrum Coloma op drie podia zorgt voor zomerse muziek en dans

Lees meer »
  • Adverteren
Boerendag in Lennik
Lennik

Boerendag in Lennik

Op maandag 6 mei en dinsdag 7 mei 2024 zijn leerlingen van het 5de leerjaar van en rond Brussel te gast op het melkveebedrijf van de familie Lemaire-Taelemans (Zwijnenbergstraat 62) in Sint-Martens-Lennik.

Lees meer »
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand
  • Adverteren