Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Tijdelijke stopzetting Centrum voor Dagverzorging Breugheldal

Tijdelijke stopzetting Centrum voor Dagverzorging Breugheldal

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

Tijdelijke stopzetting Centrum voor Dagverzorging Breugheldal

De gemeente Dilbeek heeft de moeilijke beslissing genomen om op 31 december 2023 de activiteiten van het Centrum voor Dagverzorging Breugheldal tijdelijk stop te zetten. Aan de basis van deze beslissing liggen de werkzaamheden op de Keperenberg site en de bouw van een nieuw woonzorgcentrum. De duurtijd van de sluiting werd nog niet bepaald en is afhankelijk van de werkzaamheden.

Denk Dilbeek is het niet eens met die sluiting. Zie onderaan dit artikel.

Een tijdelijke stopzetting

Aan de meerwaarde van de dienstverlening van het dagcentrum wordt zeker niet getwijfeld. Het is dan ook de bedoeling om de werking na de werkzaamheden weer op te starten. Hiervoor wordt in het masterplan van de site Keperenberg een nieuwe locatie voorzien. Nummer 11 op de kaart bij dit artikel.

Zorg voor gebruikers, mantelzorgers en personeelsleden

Het dagcentrum telt momenteel 24 gebruikers, met een gemiddelde bezetting van 8 gebruikers per dag, en 5 personeelsleden. De gemeente zoekt intensief en samen met hen naar een oplossing op maat. Indien deze oplossing voor de gebruiker extra vervoerskosten met zich meebrengt, en dit voor financiële problemen zorgt, is een tussenkomst mogelijk.

Alle personeelsleden van het dagcentrum krijgen de kans een functie op te nemen in het woonzorgcentrum, in de lijn van hun diploma.

Werkzaamheden op de site Keperenberg

Met het nieuwe plan voor de volledige site Keperenberg, het zogenaamde masterplan, zet het bestuur in op een optimaal en kwalitatief gebruik van de site voor een verscheidenheid aan activiteiten. De werken zijn reeds gestart met de afbraak van de sporthal en de uitbreiding van het kinderdagverblijf.

De volgende stap is de bouw van een nieuw woonzorgcentrum: deze gaat van start in 2024. Dit brengt uiteraard heel wat uitdagingen met zich mee voor de bestaande werking van het woonzorgcentrum. Het bestuur streeft ernaar om de impact van de werkzaamheden op de bewoners van het woonzorgcentrum zo klein mogelijk te houden en blijft inzetten op een kwaliteitsvolle zorg voor alle bewoners.

In een eerste fase van de werkzaamheden zal een deel van het woonzorgcentrum afgebroken worden om plaats te maken voor de nieuwbouw waaronder ook de leefgroepen van de afdeling Neerhof. Aangezien het dagcentrum rechtstreeks verbonden is met deze afdeling lijkt het de beste oplossing om de leefgroepen tijdelijk daar onder te brengen.

Financiële afwegingen

De werking van het dagcentrum is reeds verschillende jaren verlieslatend en de middelen van de Vlaamse overheid zijn ontoereikend. Deze financiële problematiek treft niet alleen de werking van het Dilbeekse dagcentrum: ook andere centra hebben hiermee te kampen. Verschillende centra hebben reeds een sluiting aangekondigd.

Dit signaal werd door de beleidsmakers opgevangen en er worden stappen gezet naar een betere subsidiëring in de toekomst. De gemeente hoopt na een tijdelijke sluiting dan ook met een beter financieel model de werking opnieuw op te starten.

Inspraak

Om tot deze besluitvorming te komen heeft de gemeente de bevoegde organen in een lokaal bestuur geconsultueerd. Ook de vakbonden werden geïnformeerd voor de bekendmaking.

Reactie Denk Dilbeek op deze sluiting

U vindt de reactie van denk hier:

Nieuwe koude beslissing voor wie het moeilijk heeft in Dilbeek: schepencollege sluit dagverzorgingscentrum

Zo vraagt Denk zich af wat er intussen met de werking moet gebeuren als de sluiting slechts tijdelijk zou zijn en beweert Denk ook dat er in de nieuwbouw geen plaats voorzien is, wat het gemeentebestuur nochtans beweert = locatie 11 op de kaart.

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

  • Radio Rand
Brede-Ad-2-algemeen
Schrijven voor de Nieuwskrant
  • Adverteren
  • Radio Rand
Leeuw Rinkt
Sint-Pieters-Leeuw

Leeuw Rinkt

Ook dit jaar mag Leeuw Rinkt de Leeuwse zomer op gang trekken! Kom op zaterdag 15 juni vanaf 17 uur genieten van een gezellige avondmarkt en lonkende terrasjes terwijl cultuurcentrum Coloma op drie podia zorgt voor zomerse muziek en dans

Lees meer »
  • Adverteren
Boerendag in Lennik
Lennik

Boerendag in Lennik

Op maandag 6 mei en dinsdag 7 mei 2024 zijn leerlingen van het 5de leerjaar van en rond Brussel te gast op het melkveebedrijf van de familie Lemaire-Taelemans (Zwijnenbergstraat 62) in Sint-Martens-Lennik.

Lees meer »
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand
  • Adverteren