Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Wekelijkse inzameling GFT vanaf januari 2024

Wekelijkse inzameling GFT vanaf januari 2024

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

Wekelijkse inzameling GFT vanaf januari 2024

Vanaf begin volgend jaar zal GFT (Groente-, fruit- en tuinafval) wekelijks ingezameld worden in plaats van tweewekelijks. Dit is het resultaat van de evaluatie die de gemeente heeft gemaakt een halfjaar na de invoering van de GFT-inzameling. Uit de analyse van de eerste resultaten blijkt dat de hoeveelheid restafval met meer dan een vijfde is gedaald sinds de invoering van de GFT-inzameling. Met de beslissing om GFT wekelijks in te zamelen vanaf begin 2024 toont het Gemeentebestuur van Dilbeek aan dat ze luistert naar de bekommernissen van haar inwoners.

Dilbeek is op de goede weg

Onze partner Intradura heeft vastgesteld dat sinds de invoering van de GFT-inzameling begin dit jaar de hoeveelheid restafval in Dilbeek met maar liefst één vijfde is gedaald. De hoeveelheid PMD-afval is dan weer toegenomen met bijna 20%, wat uiteraard een goede zaak is. De ingezamelde hoeveelheid GFT bedraagt 442 ton voor de eerst zes maanden van dit jaar, wat volgens Intradura een goed cijfer is voor een startende gemeente.

“Uit bovenstaande cijfers blijkt dat de inzet van de Dilbekenaar duidelijk zijn vruchten afwerpt: dankzij het sorteren slaagt de Dilbekenaar erin om zijn hoeveelheid restafval aanzienlijk te verminderen,” zegt bevoegd schepen Luc Deleu. Dit is een goede zaak want dit cijfer moet in de toekomst nog meer naar beneden: tegen 2030 legt Vlaanderen op dat de hoeveelheid restafval per inwoner slechts 90 kg mag bedragen.

Gemeentebestuur luistert

“Tijdens de afgelopen zomermaanden nam het aantal klachten en vragen van de burgers rond de tweewekelijkse frequentie van de GFT-inzameling toe. Het Dilbeekse bestuur was hier niet doof voor en heeft hier zéér goed naar geluisterd in haar evaluatie van het afvalbeleid,” zegt bevoegd schepen Luc Deleu. “Het bestuur heeft beslist om de frequentie van de GFT-inzameling op te trekken: vanaf 2024 zal deze wekelijks plaatsvinden in plaats van tweewekelijks. Met deze maatregel wil het bestuur het sorteren blijven stimuleren.”  Tot daar Schepen Deleu. 

Geen hoera-verhaal, slechts 17 ton per week

Het was inderdaad geen goed idee om begin 2023 1 ophaling van het restafval te vervangen door 1 GFT-ophaling. Mensen bleven met ruikende zakken restafval achter. Er kwam zelfs een petitie op Facebook om opnieuw een wekelijkse ophaling van restafval in te voeren.

De gemeenteraad heeft nu beslist om de Restafval op 1 tweewekelijkse ophaling te laten en GFT wekelijks te laten ophalen. Wat Gino Roesems (CD&V – Denk) al in 2022 bij de eerste beslissing over GFT wou invoeren.

Intradura (de intergemeentelijke afvalophaler) bevestigt dat in de eerste helft van 2023 442 ton opgehaald is. Wat ongeveer 45 vrachtwagens betekent op 6 maanden. Bitter weinig op 26 weken (17 ton per week) en dat verdeeld over zoveel Dilbeekse ronden. Met andere woorden veel gereden kilometers met half-lege vrachtwagens voor weinig kilo GFT.  De invoering nu van een wekelijkse ophaling betekent een verdubbeling van het aantal kilometers.

Vlaanderen heeft beslist dat voortaan een deel van het restafval, namelijk etensresten bij het GFT thuishoort. Althans in je GFT-zak en niet op je GFT-composthoop thuis, want dit trekt ongedierte aan.

Deze beslissing van de gemeenteraad met slechts 1 tweewekelijkse ophaling van restafval en een wekelijkse ophaling van GFT werd niet goedgekeurd door Kris Peeters (Vlaams Belang), El Hajui Rachid (ex-SPA, nu onafhankelijk) en 2 UF raadsleden.

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

  • Radio Rand
Brede-Ad-2-algemeen
Schrijven voor de Nieuwskrant
  • Adverteren
Expo Hoppenbrouwers
Dilbeek

Expo Hoppenbrouwers

Tot vrijdag 26 april kan je in galerij Lineair naar de tentoonstelling ‘Alfons Hoppenbrouwers, Ruimte voor kleur en getal.’

Lees meer »
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand
  • Adverteren