Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Achter de kerk in Strijland werden de eerste bomen van het nieuwe speelbos aangeplant.
Binnen ongeveer 5 jaar zal de jeugd hier volop kunnen ravotten en de natuur ontdekken.

De Kerkraad kocht, in het kader van het Toekomstplan Strijland, een stuk grond aan, met de intentie om hier samen met een aantal partners een speelbos aan te leggen.
Het speelbos van een halve hectare groot, met bomen zoals winterlinde, zomereik, esdoorn, … werd aangeplant door heel wat verenigingen.

De leden van KLJ Strijland en Chiro Were Di hebben alvast 3175 jonge boompjes in de grond gestoken. Ze krijgen nog extra hulp van de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de nabijgelegen Sportbasisschool De Oester Strijland.
Deze leerlingen krijgen bovendien ook een workshop rond het belang van bossen en bomen. Zo wil het Jane Goodall Instituut België jongeren motiveren om zelf actie te ondernemen om in harmonie met de natuur te leven.
En speelbossen aanplanten is daar een perfect voorbeeld van. Daarom hebben ze ook een deel van het plantgoed voorzien.
Ook Bosgroep Vlaams-Brabant is een partner in deze bebossing. Zij werken mee aan meer bos in Vlaanderen.

Samuel Billens, schepen van Klimaat en Energie, plantte hele dag mee bomen, en draagt zo zijn steentje bij aan een duurzame gemeente:
“Dit nieuwe speelbos komt er vooral op vraag van de jeugd. Zij hebben een veilige en vlot bereikbare speelplek nodig.
In de toekomst zullen zij in dit nieuwe speelbos volop kunnen spelen. Een deel van het bos werd aangeplant volgens de MIAWAKI-methode. Op 2 zones zal er een dichte en diverse begroeiing zijn, waar verschillende boomsoorten door elkaar staan, ideaal om kampen in te bouwen.
Verder is er ook een grote, open zone. Momenteel vragen we iedereen nog om op de paadjes te blijven zodat de bomen kunnen groeien.
Over 5 jaar is het bos één grote speelplek, waar kinderen in bomen kunnen klimmen, met takken kunnen slepen, ….
Zo kan iedereen genieten van deze mooie verwezenlijking van de Kerkraad Strijland, het lokaal bestuur Gooik, de Jeugddienst, de jeugdverenigingen en de school van Strijland.
Als het bos helemaal volgroeid is, vragen we aan het Agentschap Natuur en Bos de erkenning tot speelbos aan.”

Gooik duurzame en groene gemeente

Chiro Strijland en KLJ Strijland doen binnenkort ook een suggestie voor een naam voor het speelbos. De definitieve naam zal in samenspraak met de gemeente Gooik gekozen worden.

Samen met het nieuwe aangeplante speelbos in Gooik en het speelbos in Kester, draagt ook dit speelbos bij aan de duurzame doelstellingen (SDG’s), waar de gemeente Gooik op inzet.
Speelbossen dragen bij tot SDG 1, Geen armoede, SDG 3, Goede Gezondheid en Welzijn, SDG 13, Klimaatactie en SDG 15 Leven op het land.

Het aanleggen van speelbossen kadert ook in de boomplantcampagne ‘Vlaamse Rand Boomt’ van de Vlaamse overheid, ondersteunt door de Buumplanters.

Het speelbos in Strijland is gelegen achter de kerk van Strijland. Het bos groeit rustig verder en kijkt uit naar alle spelende kinderen die er binnen enkele jaren zullen komen spelen.

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.