Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Lennik scoort met 90% tevreden inwoners goed als groene gemeente

Lennik scoort met 90% tevreden inwoners goed als groene gemeente

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

Lennik scoort met 90% tevreden inwoners goed als groene gemeente

9 op 10 inwoners is tevreden over het groen in onze gemeente en 8.3 op 10 burgers voelt zich gelukkig in Lennik! Deze knappe cijfers stonden op het eindrapport van Lennik bij de recentste bevraging van de Gemeentemonitor die de Vlaamse Overheid in het voorjaar van 2023 afnam. 

1 op 3 aangeschreven inwoners nam deel aan de bevraging

In Lennik werden 930 burgers bevraagd waarvan 319 (34.3%) inwoners de vragenlijst volledig invulden. Dankzij deze resultaten is het gemeentebestuur van Lennik klaar om datagedreven aan de slag te gaan met werkpunten en uitdagingen die dankzij de gemeentemonitor naar voor geschoven worden. Daarnaast zijn deze cijfers een opportuniteit om onder de arm te nemen richting de opstart van een nieuwe legislatuur met nieuw meerjarenplan.

 Welke positieve punten vallen op?

De Lennikenaar is algemeen gelukkig en zeer tevreden over het groen binnen de gemeente.
Het aanplanten van bos, aanleggen van natuurparken, vele rustplekjes, het onderhoud van perken en ingroenen van begraafplaatsen maakt dat de tevredenheid over het groen in de buurt en doorheen de gemeente algemeen steeg met 6-8% t.o.v. 2020. Het inzetten op de intergemeentelijke samenwerking i.k.v. recyclageparken verhoogt op haar beurt de service naar de Lennikenaar, waardoor die steeds terecht kan in een recyclagepark in zijn/haar buurt. Het gemeentebestuur helpt haar burgers hiermee nog beter te sorteren en meer te recycleren. Met succes zo blijkt: het restafval daalde met 8.2kg/inwoner! De netheid van het centrum springt in het oog van de burger en wordt gewaardeerd. Getuige hiervan is de mooie 82% die we het bestuur hierop scoort.

Daarnaast scoren het sociale weefsel in de buurt en de tevredenheid over de buurt beter in vergelijking met de laatste bevraging waarmee Lennik ook aanzienlijk voorloopt t.o.v. het Vlaams Gewest. Algemeen is er een hoge tevredenheid over contact in de buurt en een actieve burgerbetrokkenheid van 83% met een stijging op het gebied van deelname aan buurtactiviteiten. De participatie in het verenigingsleven daarentegen bevindt zich in een dalende trend t.o.v. 2020 waardoor Lennik op gelijke voet met het Vlaams Gewest komt. Ondanks de algemene stijging van het sociale weefsel t.o.v. het Vlaams Gewest is dit een werkpunt waarbij het lokaal bestuur sterk blijft inzetten op vereenzaming met initiatieven als Vrijdag Visdag, het praatcafé, Warme William alsook het opstarten van een JAC-punt waar jongeren met vragen en bezorgdheden terecht kunnen.

De algemene tevredenheid over het loket en de digitale dienstverlening houdt stand. Naar de toekomst toe blijft het lokaal bestuur inzetten op het communiceren naar en informeren van de burger waarbij uit de bevraging naar voren komt dat mensen zich eerder geïnformeerd dan geconsulteerd voelen. Zo wil men graag meer communicatie zien over beslissingen van het bestuur naast informatie over activiteiten binnen de gemeente.

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Schrijven voor de Nieuwskrant

Resultaten Energiebesparende maatregelen 2023

Naar aanleiding van de energieprijzen, die o.w.v. de oorlog in Oekraïne fenomenaal de hoogte ingingen in de zomer van 2022, stevende gemeentebestuur Lennik af op een energiefactuur die van 271.000 euro naar 1.015.000 euro zou stijgen.

Lees meer »
Boekvoorstelling ‘Galmend Roosdaal’
Roosdaal

Boekvoorstelling ‘Galmend Roosdaal’

Op donderdag 18 april slaat Rausa twee vliegen in één klap: zij presenteren een prachtig lees-kijk- en luisterboek over de Roosdaalse klokken én ze stellen de brochure van de Erfgoeddag, met als thema ‘Thuis’, voor.

Lees meer »
  • Adverteren
  • Adverteren
  • Adverteren
  • Adverteren