Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Project Denderknoop voorziet ontwikkeling stationsomgeving Denderleeuw en Liedekerke

Project Denderknoop voorziet ontwikkeling stationsomgeving Denderleeuw en Liedekerke

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

Project Denderknoop voorziet ontwikkeling stationsomgeving Denderleeuw en Liedekerke

Met het strategisch project Denderknoop zetten de Provincie Oost-Vlaanderen en gemeenten Denderleeuw en Liedekerke, met steun van Departement Omgeving, in op de toekomstgerichte ontwikkeling van de stationsomgevingen van Denderleeuw en Liedekerke, inclusief ruimte voor water. De lokale gebiedsdeal laat Dendermonde, Affligem en Ninove dan weer toe om de sponswerking van de Denderflanken te verhogen, aanvullend op de negen hefboomprojecten die reeds uitgevoerd worden.

Eind 2023 besliste Minister Demir de gebiedswerking in de Dendervallei verder te ondersteunen. Zowel het strategisch project Denderknoop als de lokale gebiedsdeal Sponslandschappen als Denderpraktijk werden goedgekeurd. Strategische projecten laten toe om bij complexe ruimtelijke ontwikkelingen de sprong van plan naar realisatie te maken.

Denderleeuw en Liedekerke beschikken beide over goed ontsloten treinstations richting Aalst, Brussel en Gent. Die dienen tegelijk als poort naar de Dendervallei en samen vormen ze een belangrijk Vlaams knooppunt. De stations creëeren heel wat opportuniteiten, maar brengen tegelijk ook grote uitdagingen met zich mee.

De voorbije jaren werd de verstedelijkingsdruk vanuit Brussel steeds groter, terwijl de stedelijke ontwikkelingskansen van de stationsomgevingen minder werden verzilverd. De stationswijken en bedrijventerreinen die deel uitmaken van de stationsomgeving zijn bovendien overstromingsgevoelig en hebben nood aan een samenhangende herontwikkelingsvisie. Dit belangrijke Vlaamse knooppunt is vandaag dus ook een ruimtelijk knelpunt.

“Met de hernieuwde toekenning als strategisch project ondersteunt Vlaanderen de gebiedswerking in de Denderstreek”, aldus Zuhal Demir, Vlaams minister voor Omgeving

Met het strategische project ‘Denderknoop: Van Spoor tot Dender’ brengen de Provincie Oost-Vlaanderen, Denderleeuw en Liedekerke hier de komende jaren verandering in. Samen met heel wat publieke en private actoren willen ze als partners belangrijke stappen zetten in de ruimtelijke (her)ontwikkeling van de stationsomgevingen.

Bovendien willen de partners de opportuniteiten aangrijpen om de knelpunten tussen spoor en Dender weg te werken. Zo willen ze in de stationsomgeving en -wijken van Denderleeuw en Liedekerke een duurzame, toekomstgerichte gemengde woon-werkomgeving creëren. Die wordt afgestemd op de rol binnen het stedelijk gebied Aalst en moet de modal shift een flinke duw in de rug geven. Concreet zal dit gebeuren door de ontwikkeling van stedelijk woonweefsel nabij de stations met diverse woonvormen en typologieën, ruimte voor economische activiteiten en opleidingen, en kwaliteitsvolle publieke ruimtes.

“De impact van de klimaatverandering maakt dat we de Dendervallei moeten beschermen tegen zowel uitdroging als wateroverlast. Het project Denderknoop betekent een serieuze investering in de Dendervallei. Het laat Liedekerke toe om de ruime stationswijk te ontwikkelen tot een kwaliteitsvolle woon- en werkomgeving, rekening houdend met de uitdagingen die er samen komen, en afgestemd op de herontwikkeling van de stationsomgeving van Denderleeuw”, volgens Katia Segers, schepen Liedekerke

De ontwikkeling gebeurt in het kader van T.OP Dender en wordt actief gekoppeld aan de lopende Vlaamse projecten in de Dendervallei die meer waterveiligheid beogen. Bovendien bouwen de partners hiermee verder aan Denderleeuw in Beweging en de geslaagde vernieuwing van de stationsomgeving in Liedekerke in 2018.

Er zullen nieuwe parken en groene trage verbindingen worden gerealiseerd tussen spoor en Dender. Die worden gelinkt aan de vernieuwde dorpskern van Denderleeuw, het Denderpark en de natuurinrichting van de Welle- en Oude Dendermeersen. Tot slot kijken de partners met een toekomstgerichte bril naar de Fabrieksstraat en Begijnemeers. Daar willen ze de samenhang tussen de stationswijk en bedrijventerreinen versterken en er ook bijkomende economische ontwikkelingskansen scheppen.  

“Via T.OP Dender werkt de Provincie al enkele jaren met Vlaanderen en de Dendergemeenten aan oplossingen voor de grote uitdagingen die zich in de Dendervallei stellen. Ik ben dan ook verheugd dat we de komende jaren samen met Denderleeuw en Liedekerke de stationswijken en bedrijventerreinen kunnen ontwikkelen tot een dynamisch knooppunt en kwaliteitsvolle leefomgeving” aldus gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Ruimtelijke Planning

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Schrijven voor de Nieuwskrant
Veel beterschap Remco
Dilbeek

Veel beterschap Remco

Vandaag kwam de wielerkampioen uit Schepdaal, Dilbeek, ten val in de Ronde van het Baskenland. Helaas ook met gevolgen voor zijn wielerseizoen.

Lees meer »
Boekvoorstelling ‘Galmend Roosdaal’
Roosdaal

Boekvoorstelling ‘Galmend Roosdaal’

Op donderdag 18 april slaat Rausa twee vliegen in één klap: zij presenteren een prachtig lees-kijk- en luisterboek over de Roosdaalse klokken én ze stellen de brochure van de Erfgoeddag, met als thema ‘Thuis’, voor.

Lees meer »
Buitenschoolse opvang en activiteiten
Roosdaal

Buitenschoolse opvang en activiteiten

Op dit moment zijn de betrokken gemeentediensten (Onderwijs, Huis van het Kind, Welzijn, Cultuur, Jeugd, Sport, Sociaal huis, …) aan de slag met het project Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA).

Lees meer »
Midzomer Wambeek 2024
Ternat

Midzomer Wambeek 2024

Het is met groot enthousiasme en met de nodige fierheid dat de organisatie van het dorpsfeest Midzomer aankondigt dat de 31ste editie van dit geliefde evenement opnieuw zal plaatsvinden tijdens het eerste weekend van augustus.

Lees meer »
Ben je op zoek naar een energieke en gezonde levensstijl? Wil je jezelf uitdagen, sterker voelen en je fitnessdoelen bereiken? Zoek niet verder!
Ternat

Opendeur SANO Livin’

Ben je op zoek naar een energieke en gezonde levensstijl? Wil je jezelf uitdagen, sterker voelen en je fitnessdoelen bereiken? Zoek niet verder!

Lees meer »
Gemeentestuur Affligem en de seniorenraad wensen Maurits nog veel gezonde en gelukkige jaren toe. Zijn levensverhaal is een prachtig voorbeeld van doorzettingsvermogen en sociale betrokkenheid.
Affligem

Maurits Van Ransbeeck 100 jaar

Gemeentestuur Affligem en de seniorenraad wensen Maurits nog veel gezonde en gelukkige jaren toe. Zijn levensverhaal is een prachtig voorbeeld van doorzettingsvermogen en sociale betrokkenheid.

Lees meer »
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand
  • Adverteren