Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Project Denderknoop voorziet ontwikkeling stationsomgeving Denderleeuw en Liedekerke

Project Denderknoop voorziet ontwikkeling stationsomgeving Denderleeuw en Liedekerke

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

Project Denderknoop voorziet ontwikkeling stationsomgeving Denderleeuw en Liedekerke

Met het strategisch project Denderknoop zetten de Provincie Oost-Vlaanderen en gemeenten Denderleeuw en Liedekerke, met steun van Departement Omgeving, in op de toekomstgerichte ontwikkeling van de stationsomgevingen van Denderleeuw en Liedekerke, inclusief ruimte voor water. De lokale gebiedsdeal laat Dendermonde, Affligem en Ninove dan weer toe om de sponswerking van de Denderflanken te verhogen, aanvullend op de negen hefboomprojecten die reeds uitgevoerd worden.

Eind 2023 besliste Minister Demir de gebiedswerking in de Dendervallei verder te ondersteunen. Zowel het strategisch project Denderknoop als de lokale gebiedsdeal Sponslandschappen als Denderpraktijk werden goedgekeurd. Strategische projecten laten toe om bij complexe ruimtelijke ontwikkelingen de sprong van plan naar realisatie te maken.

Denderleeuw en Liedekerke beschikken beide over goed ontsloten treinstations richting Aalst, Brussel en Gent. Die dienen tegelijk als poort naar de Dendervallei en samen vormen ze een belangrijk Vlaams knooppunt. De stations creëeren heel wat opportuniteiten, maar brengen tegelijk ook grote uitdagingen met zich mee.

De voorbije jaren werd de verstedelijkingsdruk vanuit Brussel steeds groter, terwijl de stedelijke ontwikkelingskansen van de stationsomgevingen minder werden verzilverd. De stationswijken en bedrijventerreinen die deel uitmaken van de stationsomgeving zijn bovendien overstromingsgevoelig en hebben nood aan een samenhangende herontwikkelingsvisie. Dit belangrijke Vlaamse knooppunt is vandaag dus ook een ruimtelijk knelpunt.

“Met de hernieuwde toekenning als strategisch project ondersteunt Vlaanderen de gebiedswerking in de Denderstreek”, aldus Zuhal Demir, Vlaams minister voor Omgeving

Met het strategische project ‘Denderknoop: Van Spoor tot Dender’ brengen de Provincie Oost-Vlaanderen, Denderleeuw en Liedekerke hier de komende jaren verandering in. Samen met heel wat publieke en private actoren willen ze als partners belangrijke stappen zetten in de ruimtelijke (her)ontwikkeling van de stationsomgevingen.

Bovendien willen de partners de opportuniteiten aangrijpen om de knelpunten tussen spoor en Dender weg te werken. Zo willen ze in de stationsomgeving en -wijken van Denderleeuw en Liedekerke een duurzame, toekomstgerichte gemengde woon-werkomgeving creëren. Die wordt afgestemd op de rol binnen het stedelijk gebied Aalst en moet de modal shift een flinke duw in de rug geven. Concreet zal dit gebeuren door de ontwikkeling van stedelijk woonweefsel nabij de stations met diverse woonvormen en typologieën, ruimte voor economische activiteiten en opleidingen, en kwaliteitsvolle publieke ruimtes.

“De impact van de klimaatverandering maakt dat we de Dendervallei moeten beschermen tegen zowel uitdroging als wateroverlast. Het project Denderknoop betekent een serieuze investering in de Dendervallei. Het laat Liedekerke toe om de ruime stationswijk te ontwikkelen tot een kwaliteitsvolle woon- en werkomgeving, rekening houdend met de uitdagingen die er samen komen, en afgestemd op de herontwikkeling van de stationsomgeving van Denderleeuw”, volgens Katia Segers, schepen Liedekerke

De ontwikkeling gebeurt in het kader van T.OP Dender en wordt actief gekoppeld aan de lopende Vlaamse projecten in de Dendervallei die meer waterveiligheid beogen. Bovendien bouwen de partners hiermee verder aan Denderleeuw in Beweging en de geslaagde vernieuwing van de stationsomgeving in Liedekerke in 2018.

Er zullen nieuwe parken en groene trage verbindingen worden gerealiseerd tussen spoor en Dender. Die worden gelinkt aan de vernieuwde dorpskern van Denderleeuw, het Denderpark en de natuurinrichting van de Welle- en Oude Dendermeersen. Tot slot kijken de partners met een toekomstgerichte bril naar de Fabrieksstraat en Begijnemeers. Daar willen ze de samenhang tussen de stationswijk en bedrijventerreinen versterken en er ook bijkomende economische ontwikkelingskansen scheppen.  

“Via T.OP Dender werkt de Provincie al enkele jaren met Vlaanderen en de Dendergemeenten aan oplossingen voor de grote uitdagingen die zich in de Dendervallei stellen. Ik ben dan ook verheugd dat we de komende jaren samen met Denderleeuw en Liedekerke de stationswijken en bedrijventerreinen kunnen ontwikkelen tot een dynamisch knooppunt en kwaliteitsvolle leefomgeving” aldus gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Ruimtelijke Planning

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Spectaculaire ronddraaiende attracties, kermismolens voor jong en oud, de eerste kermisstapjes tijdens het eendjesvissen, een bonte mix van jaarmarkt- en braderiekraampjes en randanimaties,...
Liedekerke

Kermis Opperstraat 2024

Spectaculaire ronddraaiende attracties, kermismolens voor jong en oud, de eerste kermisstapjes tijdens het eendjesvissen, een bonte mix van jaarmarkt- en braderiekraampjes en randanimaties,…

Lees meer »
Schrijven voor de Nieuwskrant
Dilbeek zorgvriendelijke gemeente
Dilbeek

Dilbeek zorgvriendelijke gemeente

Enkele Itterbeekse vrijwilligers slaagden er in om samen met Samana, CM Gezonde Buurten en lokaal dienstencentrum In Kompanie van Dilbeek de eerste “Zorgvriendelijke gemeente” te maken.

Lees meer »
Verbonden met Dilbeek
Dilbeek

Verbonden met Dilbeek

Op 10 juli wordt de bekende slogan ‘Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn’ onder de loep genomen tijdens een verbredende thema-avond in samenwerking met ADVN (Archief voor Nationale Bewegingen).

Lees meer »
Uitnodiging voor Kinderspel 2024
Liedekerke

Uitnodiging voor Kinderspel 2024

Op zondag 5 mei nodigen we alle families met kinderen van 0 tot 6 jaar uit voor Kinderspel! In het kader van de Week van de Opvoeding organiseert ook Liedekerke gezinsvriendelijke activiteiten.

Lees meer »
  • Radio Rand
  • Postzegel@telenet.be
  • Adverteren
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand
  • Postzegel@telenet.be
  • Adverteren
  • Radio Rand
  • Adverteren