Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Hospicebossen twee hectare groter na aanplant

Hospicebossen twee hectare groter na aanplant

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

Hospicebossen twee hectare groter na aanplant

De Provincie Oost-Vlaanderen zorgde op 29 februari voor twee hectare nieuw bos aan de Hospicebossen in Nazareth. De uitbreiding kwam er op twee percelen die grenzen aan de zuidoostelijke hoek van het bestaande bos. Dat brengt de totale oppervlakte van de Hospicebossen op bijna 63 hectare. Het is al de derde uitbreiding van de Hospicebossen op enkele jaren tijd en dat is goed nieuws voor deze dun beboste regio.

 

Meer bos als wapen tegen klimaatverandering

De klimaatverandering is de laatste jaren steeds meer zichtbaar en voelbaar. Meer dan ooit is de aanplanting van sterke, robuuste bossen nodig om onze regio te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Met 50 (volwassen) bomen haal je per jaar gemiddeld een ton CO₂ uit de lucht. Daarnaast zijn er nog alle andere positieve effecten van bossen en bomen: ze bieden onder meer verkoeling, houden water vast en gaan erosie tegen.

De Hospicebossen zijn sinds 2012 eigendom van de Provincie Oost-Vlaanderen. Ze zijn een van de belangrijkste bossen in de bosarme regio tussen de Bovenschelde en de Leie. In de eerste helft van de vorige eeuw werden op de zandige bodem uitheemse, snelgroeiende bomen aangeplant zoals de Japanse lork en de Corsicaanse den. Daardoor was de ecologische waarde van het bos vrij laag. Door een meer duurzaam bosbeheer, uitgevoerd door de Provincie, evolueren de Hospicebossen het laatste decennium naar een meer gevarieerd en biodivers bos. Een heterogeen bos met inheemse soorten is beter bestand tegen ziekten en droogte, en draagt bij aan de klimaatrobuustheid van de regio.

“Elke hectare telt! Met 5,5% bosoppervlakte is Oost-Vlaanderen een bosarme regio – voor heel Vlaanderen samen bedraagt de bosindex bijna het dubbele. De Oost-Vlaamse bosindex moet fors omhoog. De Provincie levert samen met verschillende partners broodnodige inspanningen om het percentage op te krikken”, aldus gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat, Milieu en Natuur

 

Stelselmatige uitbreiding

In 2019 vergrootten de Hospicebossen aan de westzijde (ter hoogte van de Klapstraat) met drie hectare. Daar kwam onder andere een geboortebos van de gemeente Nazareth. In 2021 kregen de Hospicebossen een nieuwe bosrand aan de kant van de E17. Toen werden, op een voormalige akker van 1,3 hectare, 500 inheemse struiken aangeplant. De brede bosrand met bloeiende en besdragende struiken gaf een boost aan de biodiversiteit van het bos en zorgde voor een extra buffer langs de drukke autosnelweg.

Rond een aantal percelen aan de Hospicebossen loopt op dit moment een ruilverkavelingsproces. Sommige percelen die op dit moment ingekleurd zijn als landbouwgebieden worden bosgebied. Andere percelen krijgen een duurzame bestemming als landbouwgrond. De ontwikkeling van de Hospicebossen naar een biodivers, klimaatrobuust bos zal ook gunstig zijn voor de omliggende landbouwpercelen. De bodem kan immers meer water vasthouden en bossen hebben een gunstige invloed op het microklimaat in de omgeving.

De percelen die gisteren beplant werden, zijn op dit moment nog eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij en waren in landbouwgebruik tot afgelopen najaar. In de toekomstige ruilverkaveling dragen ze de gronden over aan de Provincie Oost-Vlaanderen.

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
De geboorte van Lets Digo
Oost-Vlaanderen

De geboorte van Lets Digo

Letsen is diensten en goederen uitwisselen, zonder dat er geld voor nodig is.
Sociaal, duurzaam, héél eenvoudig en door de overheid erkend!

Lees meer »
Schrijven voor de Nieuwskrant
Op zaterdagnamiddag 23 maart 2024 kunnen jongeren tussen de 6 en 14 jaar terug Roefelen in Herzele. Dit jaar bezoekt onze Herzeelse jeugd Steenhuize om er te ontdekken hoe de professionele wereld van volwassenen eruit ziet.
Herzele

Roefelen in Herzele

Op zaterdagnamiddag 23 maart 2024 kunnen jongeren tussen de 6 en 14 jaar terug Roefelen in Herzele. Dit jaar bezoekt onze Herzeelse jeugd Steenhuize om er te ontdekken hoe de professionele wereld van volwassenen eruit ziet.

Lees meer »
De Ronde op haar Paasbest
Oost-Vlaanderen

De Ronde op haar Paasbest

Op paaszondag 31 maart weerklinkt het startschot van de 108ste Ronde van Vlaanderen. De dag ervoor, op zaterdag 30 maart, wagen de wielertoeristen zich aan het parcours.

Lees meer »