Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

De cultuurprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, een organisatie, een koor, een orkest, een

gemeenschap of een vereniging, die bindingen heeft met Opwijk en die in de laatste jaren de meest

opmerkelijke prestatie geleverd heeft op cultureel vlak.

De kandidatuur wordt voorgedragen door een derde persoon of vereniging die als argumentatie een

motivatie opmaakt waaruit blijkt dat de kandidaat in aanmerking komt voor de cultuurprijs.

Indien er meerdere kandidaturen voorgedragen worden, kunnen naast de laureaat nog nominaties

en/of eervolle vermeldingen uitgereikt worden.

De kandidatuur wordt onder gesloten omslag, tegen ontvangstbewijs, afgegeven bij de

cultuurdienst in het gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk, uiterlijk op 15 juni 2024 om 16

uur.

De laureaat wordt verkozen door de Adviescommissie Cultuur en Toerisme.

De laureaat en de eventueel genomineerden en eervolle vermeldingen worden bekend gemaakt

tijdens de 11-juliviering.

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.