Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Nieuwe straatnamen in Pajottegem

Nieuwe straatnamen in Pajottegem

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

Galmaarden, Gooik en Herne vormen vanaf 1 januari 2025 de nieuwe fusiegemeente Pajottegem. Elke gemeente behoudt de postcode, maar een aantal straten moeten bij de start van de nieuwe gemeente een nieuwe straatnaam krijgen. Het zijn straatnamen die in de 3 gemeenten dubbel (of driedubbel) voorkomen of namen die te hard op elkaar lijken. Inwoners van de betrokken straten worden grondig geïnformeerd en begeleid én krijgen ook inspraak bij de keuze van de nieuwe straatnaam.

 

Straten die een nieuwe straatnaam moeten krijgen

De Bosstraat, Brusselstraat, Haagstraat, Kapellestraat, Kloosterstraat, Lindestraat, Ninoofsesteenweg, Processiestraat, Regnierketse en Vollezelestraat in Galmaarden moeten een nieuwe naam krijgen.

In Gooik moeten de Bergstraat, Groenstraat, Heerbaan, Kasteelstraat, Lindestraat, Molenstraat en Stationsstraat een nieuwe naam krijgen.
Voor Herne gaat het over de Daelstraat, Edingsesteenweg, Geraardsbergsestraat, Groenstraat, Kerkstraat, Kramerijkstraat, Molenstraat, Nieuwstraat, Ninoofsesteenweg, Processiestraat, Stationsstraat en Steenberg.

De Pausleenstraat blijft zowel in Galmaarden als Herne bestaan, maar krijgt een administratieve aanpassing van de straatcode.

Tot slot is er in de 3 gemeenten een hernummering nodig voor de Langestraat en in Herne voor de Kramerijkstraat. In totaal zullen zo 31 straten betrokken zijn in dit traject.Verwarring vermijden
De 3 gemeentebesturen kiezen ervoor om enkel de straatnamen te wijzigen waar het strikt noodzakelijk en verplicht is. Zo kan verwarring bij de hulpdiensten, postbedeling, … vermeden worden.

Er werd een lijst met dubbele straatnamen opgemaakt. In totaal gaat het over 23 straten met een gelijke en/of fonetische naam én 2 sterk gelijkende straatnamen die aanleiding kunnen geven tot verwarring.

Er werd een afwegingskader gebruikt om te beslissen in welke gemeente de straatnamen moeten wijzigen, waarbij gekeken werd naar het aantal woningen en inwoners in de straat en het aantal ondernemingen in de straat. Zo wordt de impact zo klein mogelijk gehouden.


 

Inwoners betrokken straten krijgen informatie en inspraak

De inwoners van de betrokken straten zullen betrokken worden bij het proces. Daarom zal er binnenkort een informatiemoment georganiseerd worden, zodat de betrokken inwoners en ondernemers goed weten wat deze wijziging voor hen betekent. Wat wordt voor hen geregeld en wat moeten ze zelf nog in orde brengen?

Ook bij de naamkeuze wordt hun inbreng gevraagd. De medewerking van een deskundige toponymie of heemkunde zal per gemeente worden verzekerd: een nieuwe naam mag niet te lang of complex zijn, geen afkortingen bevatten, moet passen bij de omliggende straten en bij voorkeur ook een link hebben met de plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, … De inwoners van de betrokken straat krijgen de kans om mee te denken. Daarna zal er een stemming georganiseerd worden.

De gemeentebesturen zullen de betrokken inwoners contacteren om hen te ontzorgen en hun vragen van een antwoord te voorzien.

 

Administratieve last is beperkt
De administratieve last voor de inwoners zal tot een minimum beperkt worden. Bij heel wat instanties zal de adreswijziging automatisch gebeuren. Het gaat dan over de adreswijziging bij het rijksregister, kadaster, sociale zekerheid, ziekenfonds, nutsmaatschappijen, … Identiteitskaarten kunnen ook kosteloos aangepast worden, vanaf januari 2025. Inwoners moeten uiteraard wel zelf nog hun werkgever, scholen, sportclubs … op de hoogte brengen.

Gegevens van ondernemers worden aangepast in de Kruispuntbank van de Ondernemingen. Zij staan zelf in voor de aanpassing van hun facturen, promomateriaal, … en krijgen daarvoor een financiële compensatie van maximaal 200 euro bij voorlegging van hun werkelijke kosten. De aanpassingen in het Belgisch Staatsblad worden kosteloos gepubliceerd via de stukken van de jaarlijkse algemene vergadering omdat de wijziging noodgedwongen plaatsvindt in het kader van een fusie.

Burgers voor wie de straatnaam wijzigt, komen in 2025 zo snel als mogelijk langs bij de dienst burgerzaken. Elke inwoner van Pajottegem, ook deze waar geen straatnaamwijziging doorgevoerd wordt, zal zijn/haar identiteitskaart dan weer binnen de 5 jaar moeten laten aanpassen omwille van de nieuwe gemeentenaam. Over al deze handelingen wordt een duidelijke informatiebrochure uitgewerkt voor burgers én voor ondernemers.

 

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Schrijven voor de Nieuwskrant
Renovatie Huis van het Kind Asse
Asse

Renovatie Huis van het Kind Asse

Het Huis van het Kind, gevestigd in het Sociaal Huis in Asse, onderging onlangs een complete renovatie. Vloer, verlichting en meubilair werden vernieuwd waardoor het nu een nog meer uitnodigende en stimulerende plek voor gezinnen is.

Lees meer »
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand