Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

De geschiedenis van het Hof ten Brukom door Joris De Beul

De geschiedenis van het Hof ten Brukom door Joris De Beul

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

De geschiedenis van het Hof ten Brukom door Joris De Beul
De werkgroep voor streek- en volkskunde stelde een nieuwe uitgave voor: “Het Hof ten Brukom”. Het is een studie van Joris De Beul die de geschiedenis van het Hof ten Brukom vertelt, in de historische context doorheen de eeuwen. Het landschap in West-Brabant is bezaaid met grote boerderijen. Zij vormen de stille getuigen van een agrarische wereld die vandaag is verdwenen. Meestal waren ze eigendom van grote bezitters: adel, rijke burgerij en vooral kerkelijke instellingen. Zo was het Hof ten Brukom een voormalig pachthof van de abdij van Ter Kameren. Vele van deze landbouwexploitaties hebben de omslag naar een doorgedreven mechanisatie en schaalvergroting niet kunnen maken en zijn verdwenen of hebben een andere bestemming gekregen. Brukom is een van de historische wijken van Sint-Pieters-Leeuw, vroeger het belangrijkste landbouwgebied van de gemeente. Deze hoeve is de vervanger van een oudere hoeve die teruggaat tot de ontstaansperiode van de abdij, de 13de eeuw. De geschiedenis van dit hof is nauw verbonden met zowel de landbouwconjunctuur doorheen de eeuwen als met de pachtersfamilies die de uitbating verzorgden. Ook vormt de bezitsstructuur tijdens deze lange periode een spiegel van de veranderende maatschappelijke context. Deze studie is een reis doorheen de tijd, een boeiende ontdekkingstocht dus. • Prijs: 5 euro • Een jaarabonnement op de publicaties van de werkgroep kost 8 euro. • Meer info: heemkunde@sint-pieters-leeuw.be .

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Schrijven voor de Nieuwskrant
Groen Pajottenland schuift 3 kandidaten naar voor
Pajottenland

Groen Pajottenland schuift 3 kandidaten naar voor

Tijdens de verkiezingen op 9 juni 2024 zijn Alwin Loeckx uit Gooik en Hendrik Schoukens uit Lennik kandidaten voor Groen, op de 5de plaats voor het Vlaams parlement en de 12de plaats voor het Europees parlement. Veerle Leroy uit Beersel is kandidaat op de 2de plaats voor het federaal parlement en wil zich vanuit de nabije Zennevallei inzetten voor het Pajottenland, zoals ze dat vroeger al gedaan heeft als voormalig schepen van o.a. leefmilieu.

Lees meer »
Hyacint-je-mee?
Pajottenland

Hyacint-je-mee?

De Natuurpuntafdelingen uit de regio Pajottenland & Zennevallei willen dit voorjaar zoveel mogelijk waarnemingen van boshyacinten (wilde hyacinten) verzamelen

Lees meer »
De geboorte van Lets Digo
Oost-Vlaanderen

De geboorte van Lets Digo

Letsen is diensten en goederen uitwisselen, zonder dat er geld voor nodig is.
Sociaal, duurzaam, héél eenvoudig en door de overheid erkend!

Lees meer »