Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Nieuwe brug over Ring rond Brussel(RO) in Halle

Nieuwe brug over Ring rond Brussel(RO) in Halle

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

Versmalde rijstroken tot zomer 2024 te Halle op RO

Sinds maandag 25 september is een aannemer gestart met de bouw van de nieuwe brug aan Drasop. De aannemer start met de werken op de weghelft waar in de normale toestand zonder werken het verkeer richting Ittre/Charleroi rijdt:

  • het verkeer dat van Groot-Bijgaarden komt en richting Ittre/Charleroi rijdt, wordt via een opening in de middenberm naar de andere weghelft geleid. Zij rijden daar over drie versmalde rijstroken
  • het verkeer dat van Ittre/Charleroi komt en richting Groot-Bijgaarden rijdt momenteel al op twee versmalde rijstroken, omdat Wegen en Verkeer momenteel een ecoduct bouwt ter hoogte van de Vlasmarktdreef. Die verkeerssituatie werd nu doorgetrokken tot aan de werf van Drasop. Die bestuurders zullen nu dus iets langer op een versmalde rijweg (van twee i.p.v. drie rijstroken) rijden

De werfinrichting met de versmalde rijstroken zal in voege blijven tot aan het einde van de werken (zomer 2024). Begin 2024 zal de werfinrichting wel omwisselen. Dan zal het verkeer dat richting Groot-Bijgaarden rijdt naar de andere weghelft geleid worden.  De verdeling van de rijstroken blijft wel hetzelfde: rijrichting Ittre/Charleroi behoudt tot het einde van de werken drie versmalde rijstroken, rijrichting Groot-Bijgaarden drie.

Tegelijk met bouw Ecoduct Hallerbos

Wegen en Verkeer bouwt de brug van Drasop bewust tegelijkertijd met het Ecoduct Hallerbos iets verderop, dat het agentschap bouwt in samenwerking met het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Door de twee werven te combineren kan dezelfde werfinrichting en signalisatie gebruikt worden voor twee werven. En zo ondervindt de weggebruiker niet nodeloos twee keer hinder. 

Op de plaatselijke weg is er beurtelings autoverkeer

De brug van Drasop verbindt Buizingen en Dworp. Er komen aan weerskanten twee voet- en fietspaden van telkens 2,5 meter breed. Voor de auto’s is er in het midden van de weg een strook van 3 meter breed, zodat automobilisten beurtelings over de brug kunnen rijden. Het autoverkeer zal geregeld worden met verkeerslichten.

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Schrijven voor de Nieuwskrant
Groen Pajottenland schuift 3 kandidaten naar voor
Pajottenland

Groen Pajottenland schuift 3 kandidaten naar voor

Tijdens de verkiezingen op 9 juni 2024 zijn Alwin Loeckx uit Gooik en Hendrik Schoukens uit Lennik kandidaten voor Groen, op de 5de plaats voor het Vlaams parlement en de 12de plaats voor het Europees parlement. Veerle Leroy uit Beersel is kandidaat op de 2de plaats voor het federaal parlement en wil zich vanuit de nabije Zennevallei inzetten voor het Pajottenland, zoals ze dat vroeger al gedaan heeft als voormalig schepen van o.a. leefmilieu.

Lees meer »
Hyacint-je-mee?
Pajottenland

Hyacint-je-mee?

De Natuurpuntafdelingen uit de regio Pajottenland & Zennevallei willen dit voorjaar zoveel mogelijk waarnemingen van boshyacinten (wilde hyacinten) verzamelen

Lees meer »
De geboorte van Lets Digo
Oost-Vlaanderen

De geboorte van Lets Digo

Letsen is diensten en goederen uitwisselen, zonder dat er geld voor nodig is.
Sociaal, duurzaam, héél eenvoudig en door de overheid erkend!

Lees meer »