Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Plantdag herdenkingsbos Meerbroek

Plantdag herdenkingsbos Meerbroek

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

Plantdag herdenkingsbos Meerbroek

Op 18 november werd er een plantdag georganiseerd. Zo een 350 extra bomen werden aangeplant die op termijn een mooi, nieuw groen plekje vormen dat zal uitnodigen om het volledige natuurgebied te ontdekken.

Ongeveer 2 jaar terug in de tijd, in volle coronaperiode, beslisten alle raadsleden van de gemeenteraad éénparig om ter nagedachtenis van deze zware crisis een plek in te richten waar mensen tot rust kunnen komen, terug kunnen denken aan geliefden die ze verloren, troost kunnen zoeken en hoopvol vooruit kunnen blikken. 

Een mooi lokaal partnerschap

Na een lange zoektocht naar een geschikte locatie, kon het lokaal bestuur een mooi partnerschap voorbereiden met de lokale natuurvereniging vzw De Mark en Natuurpunt.

Deze locatie diende aan een aantal voorwaarden te voldoen: zo moest de toegang vrij zijn, moest de plek vlot bereikbaar zijn en bij voorkeur aansluiten op een toeristisch-recreatief netwerk. Na een aantal overlegmomenten en plaatsbezoeken met vzw De Mark werd een geschikte locatie gevonden: een braakliggend weiland in het natuurgebied Markvallei ter hoogte van het gehucht Sint-Paulus, vlakbij de Mark. Ook eigenaar Natuurpunt werd bij het overleg betrokken en ging akkoord met de actie aangezien er een bebossingsplicht rust op het terrein.

De engagementen per partner

Natuurpunt stelt het terrein ter beschikking voor aanplant en vraagt een toegankelijkheidspremie aan bij Agentschap Natuur & Bos om de toegangspaden van een vlonderconstructie te voorzien. Deze werken zullen pas na goedkeuring van de premie (vermoedelijk eind 2024) in het voorjaar 2025 kunnen worden uitgevoerd.

vzw De Mark ondersteunde de plantactie van 18 november en stond in voor het plantklaar maken van het terrein. Het neemt ook het verdere onderhoud van het terrein op zich.

Het lokaal bestuur Galmaarden coördineert de actie, financiert de aankoop van het streekeigen plantgoed via de verkoopsactie ‘Vriend van het groene lint’ van vzw De Mark en restfinanciert de aankoop van het vlonderpad. De technische dienst zal waar nodig instaan voor het afvoeren van het groenafval afkomstig van het terrein.

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Schrijven voor de Nieuwskrant

Wivina Zomert

Op zaterdag 24 augustus 2024 organiseert Parkresidentie Wivina hun eerste editie van ‘Wivina Zomert!’ Dit evenement gaat door in het Wivina Park te Groot-Bijgaarden tussen 10u en 17u

Lees meer »
De geboorte van Lets Digo
Oost-Vlaanderen

De geboorte van Lets Digo

Letsen is diensten en goederen uitwisselen, zonder dat er geld voor nodig is.
Sociaal, duurzaam, héél eenvoudig en door de overheid erkend!

Lees meer »
  • Postzegel@telenet.be