Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Start studie over de herinrichting van de N8 – Schepdaal tot Eizeringen

Start studie over de herinrichting van de N8 - Schepdaal tot Eizeringen

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

Start studie over de herinrichting van de N8 – Schepdaal tot Eizeringen

“Met de herinrichting zal het Agentschap Wegen en Verkeer, in overleg met de twee gemeentebesturen, de verkeersveiligheid en de leefkwaliteit verbeteren. Zo wordt er meer ruimte voorzien voor voetgangers en fietsers en komen er veilige oversteekplaatsen in de dorpskernen van Schepdaal, Goudveerdegem en Eizeringen. Tegelijkertijd willen we knelpunten op kruispunten wegwerken. Tot slot zorgen we een vlottere doorstroming voor het openbaar vervoer”, aldus de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

“De herinrichting van de N8 met de aanleg van voet- en fietspaden staat al lang op de agenda. We zijn als gemeente dan ook blij met de opstart van de studie en vinden het positief dat er aandacht is voor participatie en overleg met bewoners en de diverse gebruikers. We onderschrijven de doelstellingen van het project namelijk het verbeteren van de verkeersveiligheid en de leef kwaliteit en de nodige aandacht voor de zwakker weggebruikers en omwonenden”, aldus de burgemeester van Lennik.

 

Wat houdt het project in?

De Ninoofsesteenweg is een drukke verkeersader tussen Ninove en Brussel en loopt door de gemeenten Dilbeek en Lennik. Tijdens de spits is deze weg verzadigd door autoverkeer. De fietspaden zijn smal en op bepaalde stukken liggen er helemaal geen fietspaden. Ook de voetpaden langs de bebouwde stukken zijn smal, en het vele doorgaande verkeer is belastend voor de woonkernen.

Met de herinrichting zal het Agentschap Wegen en Verkeer samen met de twee gemeentebesturen de verkeersveiligheid en de leefkwaliteit verbeteren. De doelstellingen van de herinrichting:

 • meer ruimte creëren voor voetgangers en fietsers, veilige oversteekplaatsen in de dorpskernen van Schepdaal, Goudveerdegem en Eizeringen;
 • de leefkwaliteit langs de steenweg verbeteren;
 • aangepaste infrastructuur aanleggen voor vlot busverkeer – om het openbaar vervoer als alternatief aantrekkelijker te maken;
 • het sluipverkeer langs gemeentewegen ontmoedigen;
 • gevaarlijke kruispunten herinrichten;
 • een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel aanleggen.

 

5 km

In de studie die nu start gaat het om een strook van 5 km, gezien vanuit Brussel:

vanaf Schepdaal (Dilbeek), net voorbij het kruispunt met de Jan Trochstraat en de IJsbergstraat, waar de steenweg overgaat van 2 x 2 gescheiden rijbanen met fietspad naar een steenweg met 4 rijvakken zonder fietspaden tot het Kruispunt met de N285 (Assesteenweg) in Eizeringen (Lennik)

 

Waarom nu?

Na de goedkeuring van het regionale mobiliteitsplan, de aansluiting van de N8 op de Brusselse Ring (R0) en de realisatie van het Hoppinpunt N8 Lennik, is de heraanleg van dit stuk van de N8 een logische en noodzakelijke volgende stap.

 

‘Startnota’ ter voorbereiding van eerste beslissingen

De studie die nu start, bereidt de startnota voor. De startnota is een beslissingsdocument waarin de betrokken overheden de grote lijnen vastleggen over de herinrichting.

 

Doorgaans legt de startnota vast:

 • het wegprofiel (breedte, aantal rijvakken, fietspaden, voetpaden, … ) van de deelzones;
 • het inrichtingsprincipe van de kruispunten;
 • hoe het openbaar vervoer een plaats krijgt;
 • hoe de weg ingepast wordt in de omgeving.

 

Participatie en dialoog

Wegen en Verkeer zal de omwonenden en de gebruikers van de weg raadplegen en hun ervaring laten bijdragen aan een beter ontwerp. Dat zal gebeuren door middel van:

 • gesprekken met de eigenaars van percelen langs de steenweg om hen te informeren over het verloop van de studie en hun bekommernissen te horen;
 • een klankbordgroep die de diverse gebruikers vertegenwoordigt, met organisaties uit het middenveld en andere actoren die een belangrijke activiteit hebben in de nabije omgeving;
 • dialoogmomenten voor de omwonenden en iedereen die betrokken of geïnteresseerd is in Dilbeek, Lennik en ruimere omgeving. Hier gaan we dieper in op de doelstellingen van de studie, de varianten en luisteren we naar bekommernissen en kansen.

In een eerste fase zullen de gesprekken met eigenaars plaatsvinden. Daarna volgen de klankbordgroep en de dialoogmomenten.

 

Meer informatie

Meer info over het project, exacte data voor alle gesprekken en inschrijfformulieren zijn te vinden op de projectwebsite (wegenenverkeer.be/n8-dilbeek-lennik). De meest actuele info is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be.

 

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Hyacint-je-mee?
Pajottenland

Hyacint-je-mee?

De Natuurpuntafdelingen uit de regio Pajottenland & Zennevallei willen dit voorjaar zoveel mogelijk waarnemingen van boshyacinten (wilde hyacinten) verzamelen

Lees meer »
De geboorte van Lets Digo
Oost-Vlaanderen

De geboorte van Lets Digo

Letsen is diensten en goederen uitwisselen, zonder dat er geld voor nodig is.
Sociaal, duurzaam, héél eenvoudig en door de overheid erkend!

Lees meer »
Schrijven voor de Nieuwskrant
Buitenschoolse opvang en activiteiten
Roosdaal

Buitenschoolse opvang en activiteiten

Op dit moment zijn de betrokken gemeentediensten (Onderwijs, Huis van het Kind, Welzijn, Cultuur, Jeugd, Sport, Sociaal huis, …) aan de slag met het project Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA).

Lees meer »