Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Windmolen Barry Callebaut Halle

Windmolen Barry Callebaut Halle

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

Windmolen Barry Callebaut Halle

Bij de ondertekening van het Lokaal Energie en klimaatpact engageerde de stad Halle zich om te investeren in een coöperatief energieproject. Dit is een eerste realisatie van deze doelstelling.

Daarnaast is het als stad altijd een streefdoel geweest om actief bij te dragen aan duurzame initiatieven die zowel het milieu als de lokale economie ten goede komen.

Bij dit project worden de lasten en lusten verdeeld. Barry Callebaut heeft baat bij rechtstreekse energieafname en de stad kan door participatie via Zefier zorgen voor een lokale return voor alle Hallenaars. Dit kan omdat de stad vennoot is in de intercommunale participatiemaatschappij.

De investering voor de stad is €25, de winst voor de Hallenaar is ieder jaar een divident van ongeveer 39.000 euro. ‘Hiermee nemen wij het engagement om duurzame en groene projecten te financieren waar alle Hallenaren van kunnen genieten.’ benadrukt schepen van duurzaamheid Marijke Ceunen. Op het einde van de rit, na 25 jaar zal de stad ook reserves opgebouwd hebben van een klein half miljoen. Deze reserves dienen enerzijds als buffer, anderzijds als budgetten om verder werk te maken van duurzame projecten.

Door deel te nemen aan het windmolenproject van Barry Callebaut zetten we een belangrijke stap in de richting van een groenere toekomst. Duurzame energie is essentieel voor het verminderen van onze ecologische voetafdruk en het bevorderen van een gezonde leefomgeving voor ons allemaal.

We hebben ons goed bevraagd bij andere lokale besturen en ook daar loopt het allemaal zeer goed. ‘We zijn er van overtuigd dat dit een goede investering is zonder grote risico’s, met een grote return voor alle burgers. Door een dividend aan de stad uit te keren, zal de stad het nodige kunnen  doen om deze extra ontvangsten aan te wenden voor investeringen in energiebesparing en hernieuwbare energie’ aldus schepen van Financiën Louis Van Dionant

Zoals onze schepen van Ruimtelijke Ordening Marijke Ceunen benadrukt: “In de toekomst willen we nog meer instrumenten maken die het mogelijk moeten maken om draagvlak en lokale return te verankeren. Dit is een eerste stap in de goede richting. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen voor het milieu en tegelijkertijd werken aan een veerkrachtige en duurzame toekomst voor onze stad.”

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Hyacint-je-mee?
Pajottenland

Hyacint-je-mee?

De Natuurpuntafdelingen uit de regio Pajottenland & Zennevallei willen dit voorjaar zoveel mogelijk waarnemingen van boshyacinten (wilde hyacinten) verzamelen

Lees meer »
Schrijven voor de Nieuwskrant