Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Vanaf februari 2024 verbetert het Agentschap Wegen en Verkeer de inrichting van het kruispunt van de Ninoofsesteenweg met de Eikstraat. Nieuwe oversteekplaatsen, veilige fietspaden in de Eikstraat en verhoogde busperrons maken deze locatie veiliger. De werken duren 9 weken. Tijdens de werken zullen automobilisten om de beurt kunnen doorrijden op de Ninoofsesteenweg. Tijdelijke verkeerslichten zullen het verkeer regelen. De Eikstraat zal een tijdje afgesloten zijn voor autoverkeer. Een omleiding wordt aangeduid.      

Vanaf midden januari 2024 worden enkele voorbereidende werken uitgevoerd die niet voor hinder zorgen. De aannemer rooit midden januari 5 bomen om plaats te maken voor de nieuwe middeneilanden en Fluvius verplaatst hierna 1 verlichtingspaal in de Eikstraat. In de week van 12 februari starten de wegenwerken, die volgens de huidige planning 9 weken duren en in 2 fasen verlopen. Het agentschap werkt eerst op de weghelft richting Pepingen, daarna volgt de weghelft richting Halle en de Eikstraat. Als alles volgens planning verloopt en bij gunstige weersomstandigheden, zijn de werken midden april klaar.

Eikstraat tijdelijk afgesloten

De Ninoofsesteenweg blijft steeds open voor verkeer, dat via tijdelijke verkeerslichten beurtelings langs de werfzone kan rijden. In de Eikstraat is in fase 1 enkel eenrichtingsverkeer richting Beert mogelijk, in fase 2 is de straat afgesloten voor autoverkeer. Enkel schoolbussen en bussen van De Lijn in de richting van Beert zijn er dan toegestaan. Bussen richting de gewestweg en autoverkeer volgen de aangeduide omleidingen. De Lijn voorziet op de Ninoofsesteenweg tijdelijke bushaltes net buiten de werfzone. Fietsers kunnen in fase 1 het fietspad niet gebruiken en volgen lokale omleidingen.

Veilig oversteken aan de Eikstraat

Aan het kruispunt met de Eikstraat wordt de bushalte ‘Pepingen Termeeren’ vooral gebruikt door schoolgaande jeugd, dat in Halle en Lennik naar school gaat. Vandaag is het er gevaarlijk oversteken. “Nieuwe oversteekplaatsen verhogen in de toekomst de veiligheid, want voetgangers en fietsers zullen er in twee keer oversteken via middeneilanden. De oversteekplaatsen sluiten ook aan op de nieuwe fietspaden in de Eikstraat die de gemeente Pepingen zal aanleggen. Hiervoor versmalt Wegen en Verkeer alvast de straat en verdwijnt het middeneiland”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Deze werken worden aangegrepen om de aansluiting van de Eikstraat met de gewestweg volledig opnieuw op te bouwen in asfalt.

Toegankelijke bushaltes

De bushalte ‘Pepingen Termeeren’ wordt in beide richtingen verplaatst en heraangelegd. “Zo kunnen voetgangers en fietsers zich veilig naar de bushalte verplaatsen. Verhoogde busperrons zorgen ervoor dat iedereen gemakkelijk en vlot de bus kan op- en afstappen”, gaat minister Peeters verder. In de toekomst stopt de bus op de rijweg. Dit zorgt voor een vlottere doorstroming en verhoogt de stiptheid van het openbaar vervoer. Deze locatie wordt ook omgevormd tot een Hoppinpunt. Er komt een Hoppinzuil, bushokje en fietsenstalling.

Meer informatie op wegenenverkeer.be/pepingen.

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.