Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Bouwen aan vernieuwing en leefbaarheid met RUP Reysveld

Bouwen aan vernieuwing en leefbaarheid met RUP Reysveld

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

Het doel van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor Reysveld is om een duidelijke visie te bieden op de vernieuwing van de bestaande appartementsgebouwen in de Bezemstraat, en deze vernieuwing in harmonie te laten plaatsvinden met de omgeving.

Het plan bestaat uit twee hoofddelen: het eerste deel, genaamd “site parking”, langs de Bezemstraat, en het tweede deel, genaamd “site gebouwen Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting (GMVH)”, tussen de Bezemstraat en de Dauw-Defossezlaan.

 

Doelen

  • Het bieden van mogelijkheden voor sociale woningbouw volgens de behoeften van de gemeenschap.
  • Het behouden of creëren van open ruimte binnen het projectgebied, inclusief ruimte voor water, zoals de Vogelzangbeek.
  • Het realiseren van een openruimtecorridor.
  • Aandacht voor hoogstambomen, zoals kastanjebomen, langs de wegen.

 

Het RUP beoogt een gedeeltelijke vervanging van de bestaande appartementen in het projectgebied met aandacht voor landschappelijke kenmerken. Het streeft naar een optimale integratie met het omringende groen en open ruimte, en tracht de impact van hoogbouw te verminderen door te streven naar lagere volumes met minder bouwlagen.

Het plan heeft als doel ongeveer 150 wooneenheden te voorzien op de “site gebouwen GMVH”. De resterende 50 wooneenheden zullen elders binnen de gemeente worden gerealiseerd.

Bart Keymolen, schepen van ruimtelijk ordening: “De uitvoering van het RUP zal de leefbaarheid van de buurt aanzienlijk verbeteren. Het afbreken van de hoge woontorens en de constructie van nieuwbouw met een kleinere voetafdruk beogen de creatie van blauw-groene ruimtes tussen de nieuwe gebouwen.”

Vanuit stedenbouwkundig perspectief is het niet wenselijk om het deel “site parking” te ontwikkelen. Daarom zal deze ruimte worden gebruikt om groene en open ruimte te versterken, en de leefbaarheid van de buurt te verbeteren. De site zal worden omgezet in een kwalitatieve groenzone met aandacht voor waterbeheersing. In een eerste fase zal ongeveer de helft van deze zone worden omgevormd tot groenzone terwijl het resterende deel voorlopig als parkeerplaats behouden blijft, maar in de toekomst ook kan worden omgezet in groenzone.

Bart Keymolen, schepen van ruimtelijk ordening: “De toevoeging van extra water- en groenruimte door maximaal te ontharden zal niet alleen de leefbaarheid vergroten, maar ook het draagvlak  in de ruimere omgeving van Negenmanneke versterken. Door de bestaande parkeerplaats te integreren in het onthardingsproject wordt de verbinding met de open ruimte langs de Vogelzangbeek nog eens extra benadrukt.”

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Leeuw Rinkt
Sint-Pieters-Leeuw

Leeuw Rinkt

Ook dit jaar mag Leeuw Rinkt de Leeuwse zomer op gang trekken! Kom op zaterdag 15 juni vanaf 17 uur genieten van een gezellige avondmarkt en lonkende terrasjes terwijl cultuurcentrum Coloma op drie podia zorgt voor zomerse muziek en dans

Lees meer »
Schrijven voor de Nieuwskrant
Boerendag in Lennik
Lennik

Boerendag in Lennik

Op maandag 6 mei en dinsdag 7 mei 2024 zijn leerlingen van het 5de leerjaar van en rond Brussel te gast op het melkveebedrijf van de familie Lemaire-Taelemans (Zwijnenbergstraat 62) in Sint-Martens-Lennik.

Lees meer »
  • Adverteren
  • Adverteren