Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Experten-bureau om advies te geven over toekomst Makro-site

Experten-bureau om advies te geven over toekomst Makro-site

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

Experten-bureau om advies te geven over toekomst Makro-site

Met de huidige wettelijke voorschriften voor de Makro-site (8 ha terrein) kan er volgens het gewestplan enkel een gelijkaardige activiteit als voordien plaatsvinden. Aangezien Makro geen overnemer voor eenzelfde activiteit gevonden heeft, wordt dit onmogelijk.

Voor andere mogelijke gebruiksdoeleinden zoals KMO-zone, recreatie, gemeenschapsvoorzieningen, woningbouw, bufferzones … moet het gemeentebestuur eerst een Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) opstellen. De opmaak hiervan duurt ongeveer 2 jaar, inclusief verplichte adviesfasen en publieke inspraak.

Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP)

Jan Desmeth, burgemeester : “Omdat dit een groot en belangrijk perceel in private eigendom is dat het beeld langs de steenweg voor de komende 50 jaar zal vormgeven, willen we de komende 4 maanden benutten om aan een team van deskundigen te vragen om een rapport op te stellen met aanbevelingen voor mogelijke ruimtelijke bestemmingen, inclusief de voor- en nadelen van elk scenario. Begin 2024 kunnen we dan de knoop doorhakken op basis van een gedegen advies, een debat in de gemeentelijke raadscommissie en de gekozen beleidsoptie zodat een studiebureau voor de opmaak van het RUP kan aangesteld worden. Tijdens de opmaak zullen er meerdere inspraakmomenten zijn.”

Bart Keymolen, schepen van Omgeving : “De eigenaar van het terrein beslist aan wie hij de percelen of onderdelen ervan verkoopt. Een potentiële koper wil echter weten wat mogelijk is en wat niet. Dit wordt bepaald door de gemeente via het RUP. Omdat de opmaak van een RUP 2 jaar in beslag neemt, willen we eerst samen met een team experten 4 maanden investeren in het verkennen van opties. Zo kunnen we een duidelijke koers bepalen voor de opmaak van het RUP en vermijden we dat de tijdsduur van 2 jaar zich uitstrekt in 4 of 5 jaar.”

Ook wordt er samen met de eigenaar gekeken naar een mogelijke tijdelijke invulling die wel toegelaten is binnen de huidige voorschriften.

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Schrijven voor de Nieuwskrant
Expo Hoppenbrouwers
Dilbeek

Expo Hoppenbrouwers

Tot vrijdag 26 april kan je in galerij Lineair naar de tentoonstelling ‘Alfons Hoppenbrouwers, Ruimte voor kleur en getal.’

Lees meer »
  • Adverteren
  • Adverteren