Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Ruimtelijke herbestemming Eikveld

Ruimtelijke herbestemming Eikveld

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

Ruimtelijke herbestemming Eikveld

De gemeenteraad heeft groen licht gegeven voor de aanstelling van een ontwerper om een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor Eikveld te ontwikkelen. Dit RUP zal een deel van het bestaande Bijzondere Plan van Aanleg Wilderveld vervangen, zoals destijds in 2014 beloofd. Het betreft het gebied waar oorspronkelijk een nieuwe weg tussen de Ruisbroeksesteenweg en de Eiklaan met aangrenzende bebouwing was voorzien, maar dat gaat dus niet door.

Bart Keymolen, schepen van Omgeving : “Het nieuwe RUP voor Eikveld wordt gekenmerkt door enkele belangrijke aandachtspunten die een cruciale rol zullen spelen bij de herbestemming van dit gebied. Dit omvat het afwerken van het bebouwingsweefsel langs de Ruisbroeksesteenweg en Eiklaan, waarbij het RUP zich zal richten op het verbeteren en voltooien van de bebouwingsstructuur, beperkt tot de stroken langsheen de bestaande uitgeruste wegen. Bovendien zal het plan onderzoeken hoe het binnengebied optimaal benut kan worden, uitgaande van het feit dat daar geen bebouwing zal toegelaten worden. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheid om trage verbindingen te creëren tussen de Ruisbroeksesteenweg en de Eiklaan, evenals naar de ontwikkeling van een ruimtelijke en functionele relatie met de begraafplaats in Ruisbroek. Tot slot zal het RUP aandacht besteden aan de landschappelijke inkadering en de buffering van hemelwater.”

Van 786 naar 300 woningen

Jan Desmeth, burgemeester : “In 2014 is beslist om minder te bouwen in de wijk Wilderveld en meer parkeerplaatsen te voorzien. Het nieuwe RUP Wilderveld verminderde het aantal nieuwe woningen van 786 naar 300 woningen. Voor 2013 werden in dit gebied 42 woningen voorzien. Dit werd door het gemeentebestuur in 2014 vernietigd met de intentie om dit te beperken tot 11 wooneenheden langsheen de bestaande wegen en een volledige vrijwaring van het binnengebied. Met dit RUP zullen we de belofte van 2014 verankeren in een RUP.”

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Schrijven voor de Nieuwskrant
Expo Hoppenbrouwers
Dilbeek

Expo Hoppenbrouwers

Tot vrijdag 26 april kan je in galerij Lineair naar de tentoonstelling ‘Alfons Hoppenbrouwers, Ruimte voor kleur en getal.’

Lees meer »
  • Adverteren
  • Adverteren