Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Strakke planning voor Makro-site

Strakke planning voor Makro-site

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

Strakke planning voor Makro-site

Een gestructureerd traject zal tegen midden 2026 een nieuw wettelijk kader opleveren voor een duurzame herontwikkeling van de Makro-site. Verwacht wordt dat de eerste werven in 2027 kunnen starten. In afwachting zal de eigenaar een tijdelijke invulling met beheer verzekeren waardoor overlast voor buren of overlast op vlak van mobiliteit worden uitgesloten.

De gemeenteraad van 29 februari 2024 keurde op basis van het vooronderzoek van de groep van aangestelde experten twee bestekken goed waarop gespecialiseerde bureaus de komende weken kunnen inschrijven. Tegen midden 2025 moet het masterplan voor de herontwikkeling van de Makro-site klaar zijn. Tegen midden 2026 moet een goedgekeurd RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) de nieuwe wettelijke basis vormen voor de realisatie van het project.

Bart Keymolen, schepen bevoegd voor Omgeving: “Op dit moment voldoet deze 8 ha grote site absoluut niet aan de normen van goede ruimtelijke ordening. Er is de opportuniteit om zowel de historische invulling als de volledige verharding van het terrein te herzien voor de komende generaties. Een gedeeltelijke ontharding van de site zal bijvoorbeeld al onmiddellijk positieve gevolgen hebben op de inperking van overstromingsrisico’s voor de omliggende terreinen. De huidige stedenbouwkundige bestemming die bijvoorbeeld een herinvulling met grootschalige handel voorstaat, is geen optie voor een duurzame herontwikkeling van het terrein. De markt is daar ook geen vragende partij voor. Dat is duidelijk gebleken uit de voorstudie van de door ons aangestelde experten. Ook de grondeigenaar is daarvan overtuigd. Er is dus een initiatief nodig van de lokale overheid om de bestemming te wijzigen en zo een toekomst te geven aan deze site. Dat doen we vanuit het algemeen belang. Een gespecialiseerd bureau, dat we tegen mei 2024 willen aanstellen, zal voorbereidend werk leveren tegen 1 december 2024, zodat het nieuwe bestuur daar kennis van kan nemen en kan beslissen of ze op deze ingeslagen weg wenst verder te gaan. Inwoners zullen begin 2025 hun input kunnen geven op basis van de startnota van dit Ruimtelijke Uitvoeringsplan.”

De grondeigenaar is nog steeds het Duitse bedrijf Metro Properties. Zij geven aan hun eigendom niet te willen verkopen. Ze hebben de intentie om samen met een nieuw aan te stellen Belgische partner, de herontontwikkeling te kunnen realiseren. Dit zal gebeuren overeenkomstig de wensen van het lokale bestuur, geldende duurzaamheidsnormen en vigerende wetgeving.

Jan Desmeth, burgemeester : “Het vooronderzoek van de experten adviseerde om het potentieel van drie nieuwe bestemmingen maximaal te combineren. Vooreerst de ontwikkelig van een sterke blauw-groene structuur: open ruimte voor groen, natuur en waterbeheersing. Daarnaast is een aandeel ruimte voor hoogwaardige economische activiteit gemotiveerd. Hier wordt gedacht aan onderzoekscentra, farmaceutische laboratoria, voorzieningen voor wetenschappelijk onderzoek, en dergelijke. Sint-Pieters-Leeuw heeft immers nood aan verdere diversificatie van haar economische structuur. De opname van dergelijk economisch programma kan de positie van Sint-Pieters-Leeuw versterken en bijdragen aan de realisatie van een gezonde mix tussen laag- en hooggeschoolde arbeid. Als laatste en derde luik zal een onderzoek gevoerd worden naar een programma van gemeentelijke functies. Het kan zijn dat de lopende oefening ertoe leidt dat deze functies niet worden weerhouden, maar we zien het als een verplichting om de kansen grondig te evalueren. In kader van de organisatie van gemeentelijke functies kunnen we ook gebaat zijn bij de centrale positie van de site en de ambitie om een volledig duurzame herontwikkeling te realiseren.”

De realisatie van een grootschalige monofunctionele ontwikkeling is alvast uitgesloten. Er zal in functie van de realisatie van een gezonde functionele mix altijd ook ruimte zijn voor de inpassing van een tweetal ondergeschikte functies. Hierbij wordt gehint op relocatie van enkele retailwinkels en de inpassing van een beperkt aandeel wonen.

In elk geval zal de gemeente als bewaker van het algemeen belang de regierol voor masterplan en RUP op zich nemen. De opdracht voor de begeleiding en coördinatie van de herontwikkeling van de Makro-site omvat het toezicht op de realisatie van een gezonde programmatorische en financiële balans.  

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Schrijven voor de Nieuwskrant
Expo Hoppenbrouwers
Dilbeek

Expo Hoppenbrouwers

Tot vrijdag 26 april kan je in galerij Lineair naar de tentoonstelling ‘Alfons Hoppenbrouwers, Ruimte voor kleur en getal.’

Lees meer »
Breinfestival
Dilbeek

Breinfestival

De richting Humane Wetenschappen van het Regina Caelilyceum Dilbeek ging vorige week naar het “Breinfestival” in Gent.

Lees meer »
  • Adverteren
  • Adverteren