Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Poelen in Ternat voor meer biodiversiteit

Poelen in Ternat voor meer biodiversiteit

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

Poelen in Ternat voor meer biodiversiteit

Lokaal bestuur Ternat zet zich in voor maximale waterinfiltratie en waterretentie op hun grondgebied. Daarom leggen we een nieuwe poel aan in een natte zone en een wadi in een iets minder natte zone. Op die manier neemt infiltratie en het beschikbaar oppervlaktewater toe, met kansen voor allerlei flora en fauna. 

In Ternat werd een poel aangelegd en een bestaande verlandde poel beter aangelegd. Beide poelen worden aangelegd in het kader van het Plan Steenuil en het Riviercontract Bellebeek, een plan om extra natuur en natuurverbindingen te creëren in de beekvalleien, in deze de Muggenbeek en de Steenvoordebeek. 

Groene stapstenen

De Muggenbeek in Ternat wordt als een belangrijke natuurverbinding beschouwd tussen twee Natura-2000 gebieden. Met de inrichting van twee nieuwe groene stapstenen versterken we niet alleen de ecologische gang, maar verhogen we tevens de natuurbelevingswaarde in Sint-Katherina-Lombeek. Naast de aanplant van streekeigen soorten, besteden we extra aandacht aan water door aanleg van een poel en wadi. 

Dit project maakt werk van de (her)inrichting en/of het toegankelijk maken van drie extra groene stapstenen:

 1. de speelweiden van de Chiro
 2. een bosje in aankoop door de gemeente
 3. een rustplekje ten zuiden van de begraafplaats.

De ligging nabij het dorpscentrum van Lombeek en de aanwezigheid van een woonzorgcentrum en een basisschool zorgen er voor dat zowel jong als oud zal kunnen genieten van deze natuurparels. 

Speelweiden Chiro

De speelweiden van de Chiro bevatten reeds biologisch waardevolle elementen, zoals houtkanten, een elzenbroekbosje, een (knot)bomenrij en enkele solitaire bomen. Daarnaast bevat het terrein al enkele recreatieve elementen, zoals een boomhut en twee wilgentipi’s. In dit project zal deze zone nog biodiverser worden ingericht door aanleg van extra houtkanten, haag en heg, hoogstam(fruit)bomen, klimplanten, heesters, een poel en een wadi. Daarnaast wordt er extra speelnatuur voorzien voor alle leeftijden, en worden er rustplekjes aangelegd. 

De poel in de Muilemlaan wordt aangelegd met subsidies voor Natuur in je Buurt van de Vlaamse Gemeenschap. 

Aankoop bosje

Het projectgebied aan de Nattestraat bevindt zich op het punt waar drie belangrijke waterlopen uit het noorden (Nieuwe Molenbeek), het oosten (Steenvoordebeek) en het zuiden (Keurebeek) samenkomen, en is cruciaal voor de realisatie van een natuurverbinding over de Assesteenweg.

Hier wordt voor extra waterberging gezorgd en kan verstromingsschade voorkomen worden. Een extra troef is de ligging dicht bij het centrum van Ternat. Dat biedt tegelijk kansen om het gebied om te vormen tot een natuurgebied waar natte natuur centraal staat. Concreet maken we in dit biodiversiteitsproject werk van de aanleg van poelen, moeras- en infiltratiezones, en zorgen we door de aanplant van autochtoon plantgoed voor de ontwikkeling van valleibosjes, houtkanten, struweel en bomenrijen. Ook de aankoop van gronden door gemeente Ternat wordt in dit project opgenomen. 

De gemeente Ternat kocht de grond aan, waar de verlandde poel wordt verbeterd en er extra bos zal aangeplant worden. 

Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei

Deze poelen worden aangelegd door het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei die in heel de regio een tiental poelen aan het aanleggen is. 

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Schrijven voor de Nieuwskrant
Kobbegem Kermis gaat weer voluit
Asse

Kobbegem Kermis gaat weer voluit

Van 19 tot 22 juli vindt in de schaduw van de Mort Subite brouwerij de gezellige, volkse
Kobbegem Kermis weer plaats. Dit jaar staat er een gevarieerd programma klaar voor jong en
oud.

Lees meer »
Dilbeek zorgvriendelijke gemeente
Dilbeek

Dilbeek zorgvriendelijke gemeente

Enkele Itterbeekse vrijwilligers slaagden er in om samen met Samana, CM Gezonde Buurten en lokaal dienstencentrum In Kompanie van Dilbeek de eerste “Zorgvriendelijke gemeente” te maken.

Lees meer »
 • Postzegel@telenet.be
 • Radio Rand
 • Adverteren
 • Radio Rand
 • Adverteren
 • Postzegel@telenet.be
 • Radio Rand
 • Adverteren
 • Radio Rand
 • Adverteren