Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Ternat bevordert buurt- en straatfeesten met verhoogde subsidies

Ternat bevordert buurt- en straatfeesten met verhoogde subsidies

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

Het gemeentebestuur Ternat verhoogt de ondersteuning voor buurt- en straatfeesten, als onderdeel van haar streven naar gemeenschapsvormende projecten. Door deze verhoging wil de gemeente de betrokkenheid van haar inwoners bij dergelijke initiatieven stimuleren en de sociale cohesie in de gemeente versterken.

“Een straat waar buren elkaar helpen en spreken met elkaar is belangrijk voor een aangename en fijne buurt. Het is dan ook vanzelfsprekend dat we als gemeente-initiatieven die buurten of straten verenigen ondersteunen.” aldus Michel Vanderhasselt – burgemeester en schepen voor feestelijkheden.

Volgens het vernieuwde ondersteuningsreglement ontvangen buurt- en straatfeesten nu een verhoogde financiële ondersteuning van respectievelijk €300 en €400, afhankelijk van het aantal deelnemende gezinnen. “Aangezien het vroegere bedrag nooit geïndexeerd, betekent dit een extra stimulans van €100 ten opzichte van de vroegere subsidie.” Vervolgt Michel Vanderhasselt.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moeten buurt- en straatfeesten voldoen aan bepaalde voorwaarden, waaronder het betrekken van minstens 10 gezinnen en het richten van het feest tot alle inwoners van de straat of buurt. Ook moet het feest minstens twee van de volgende thema’s integreren: duurzaamheid, kwaliteit, samenwerking, diversiteit en gemeenschapsvorming. Eenzelfde buurt kan slechts één keer per kalenderjaar financiële ondersteuning ontvangen.

Aanvragen voor de projectsubsidie moeten uiterlijk 1 maand voor de start van het buurtfeest worden ingediend via het evenementenloket op de website van de gemeente Ternat. Ze wordt toegekend aan de aanvrager van het straat- of buurtfeest en kan alleen worden gebruikt voor de uitvoering van het project. Deze subsidies worden vastgesteld en toegekend door het college van burgemeester en schepenen krachtens het nieuwe reglement.

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Schrijven voor de Nieuwskrant
Kobbegem Kermis gaat weer voluit
Asse

Kobbegem Kermis gaat weer voluit

Van 19 tot 22 juli vindt in de schaduw van de Mort Subite brouwerij de gezellige, volkse
Kobbegem Kermis weer plaats. Dit jaar staat er een gevarieerd programma klaar voor jong en
oud.

Lees meer »
Dilbeek zorgvriendelijke gemeente
Dilbeek

Dilbeek zorgvriendelijke gemeente

Enkele Itterbeekse vrijwilligers slaagden er in om samen met Samana, CM Gezonde Buurten en lokaal dienstencentrum In Kompanie van Dilbeek de eerste “Zorgvriendelijke gemeente” te maken.

Lees meer »
  • Postzegel@telenet.be
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Postzegel@telenet.be
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand
  • Adverteren