Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Warme oproep nieuwe leden adviesraden Ternat

Warme oproep nieuwe leden adviesraden Ternat

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

Warme oproep nieuwe leden adviesraden Ternat

Het gemeentebestuur van Ternat telt verschillende adviesraden over diverse thema’s van ruimtelijk ordening, tot cultuur en jeugd. Ternat doet een warme oproep naar nieuwe en extra leden in diverse adviesraden door een tekort aan leden in bepaalde adviesraden en geen evenwichtige man-vrouwverhoudingen in andere adviesraden. Inwoners van Ternat met de nodige ‘goesting’ en expertise kunnen zich kandidaat stellen.

“Participatie is een belangrijk element in een gemeente. We doen daarom een warme oproep naar nieuwe leden voor verschillende adviesraden. Deze leden vertegenwoordigen de inwoners van Ternat en leveren een waardevolle bijdrage aan ons beleid.” Aldus Steve Convents, schepen voor burgerparticipatie.

De adviesraden geven advies op vraag van de gemeente of uit eigen beweging. De adviezen zijn niet bindend maar het college van Burgemeester en Schepenen moet wel argumenteren waarom ze het voorgelegde advies niet volgen in de beleidsbeslissing. Ze spelen dus een cruciale rol bij het adviseren en beoordelen van gemeentelijke plannen.

“We roepen alle geïnteresseerde en geschikte kandidaten op zich kandidaat te stellen. Voor de GECORO bijvoorbeeld zijn op zoek naar mensen met expertise op het gebied van ruimtelijke ordening en/of stedenbouw, en die zich willen inzetten voor een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van onze gemeente.” Aldus Geert De Feyter, schepen van Ternat.

Naast de GECORO zoeken ook de jeugdraad, milieuraad, Atelier Cultuur, commissie ISDO (Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) en LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang) nieuwe leden. Kandidaten kunnen terecht op www.ternat.be/oproep-adviesraden waar alle voorwaarden en modaliteiten per adviesraad terug te vinden is. 

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Schrijven voor de Nieuwskrant
Kobbegem Kermis gaat weer voluit
Asse

Kobbegem Kermis gaat weer voluit

Van 19 tot 22 juli vindt in de schaduw van de Mort Subite brouwerij de gezellige, volkse
Kobbegem Kermis weer plaats. Dit jaar staat er een gevarieerd programma klaar voor jong en
oud.

Lees meer »
Dilbeek zorgvriendelijke gemeente
Dilbeek

Dilbeek zorgvriendelijke gemeente

Enkele Itterbeekse vrijwilligers slaagden er in om samen met Samana, CM Gezonde Buurten en lokaal dienstencentrum In Kompanie van Dilbeek de eerste “Zorgvriendelijke gemeente” te maken.

Lees meer »
  • Postzegel@telenet.be
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Postzegel@telenet.be
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand
  • Adverteren