Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Afbakening van de woonkernen in Zoniënregio is klaar

Afbakening van de woonkernen in Zoniënregio is klaar

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

Afbakening van de woonkernen in Zoniënregio is klaar

Inwoners kunnen mening kwijt tijdens openbaar onderzoek in februari

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde de voorlopige vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Horizon+ afbakeningen’ goed. De provincie en de gemeenten Sint-Genesius-Rode, Overijse en Tervuren werkten samen aan dit plan voor een vernieuwend ruimtelijk beleid in de woonkernen van de Zoniënregio. In januari en februari 2024 wordt het plan aan de inwoners van deze regio voorgelegd.

De provincie Vlaams-Brabant stelt momenteel een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op dat de woonkernen van Overijse, Tervuren en Sint-Genesius-Rode afbakent. Dit plan zal duidelijk maken hoe er in de toekomst aan woningbouw mag worden gedaan in de gebieden die vandaag al voor wonen bestemd zijn. Het plan geeft aan waar verdere woonontwikkeling wenselijk is en waar niet.

“Dit PRUP is ontstaan in nauwe samenwerking met de betrokken gemeentebesturen binnen het strategisch project Horizon+. We moeten meer gaan wonen, werken en leven in de kernen van onze steden en dorpen om de open ruimte ertussen te kunnen vrijwaren. De afbakening van die kernen is daarbij een noodzakelijk stap”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP)

Het PRUP heeft niet als doel om de bestemming van gronden te wijzigen. Bestaande woonzones blijven woonzones. Het plan bepaalt wél in welke zones dichter kan bebouwd worden dan in andere. De woonzones worden opgedeeld in zes categorieën, elk met zijn eigen bouwvoorschriften. ​
​In de toekomst zal er meer bijgebouwd kunnen worden in de centra en de dorpskernen, terwijl er in woonwijken met een groen of landelijk karakter minder extra verdichting mogelijk is. ​
​Zo willen de provincie en de gemeenten het open en groen karakter van de Zoniënregio behouden en beschermen.

Voorafgaand aan dit PRUP werkte de provincie samen met de betrokken gemeenten een strategische visie uit binnen het project Horizon+. Dat diende als startschot en basis voor het PRUP Horizon+. Het strategisch project onderzoekt hoe de verbinding tussen het Zoniënwoud en de gemeenten Overijse, Hoeilaart, Tervuren en Sint-Genesius-Rode versterkt kan worden.

Inwoners kunnen hun mening geven
​​
​Van 8 januari tot en met 7 maart 2024 loopt het openbaar onderzoek en kunnen de inwoners het ontwerpplan inkijken en opmerkingen geven. ​
​​
​In elke gemeente wordt ook een infomarkt georganiseerd waar inwoners en geïnteresseerden met vragen terecht kunnen bij experten:

  • Op 6 februari van 19 tot 21 uur in de raadszaal ‘De Eik’ van Tervuren
  • Op 7 februari van 19 tot 21 uur in het Cultureel Centrum ‘Wauterbos’ van Sint-Genesius-Rode
  • Op 19 februari van 19 tot 21 ​ uur in ‘Den Blank’ in Overijse

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Schrijven voor de Nieuwskrant
imec doet mee aan vernieuwde Fietstest
Vlaams-Brabant

imec doet mee aan vernieuwde Fietstest

imec uit Leuven start op 29 april met de vernieuwde Fietstest van de provincie Vlaams-Brabant. Tijdens zo’n Fietstest laten werknemers de auto 3 weken aan de kant staan om hun woon-werk verkeer met een elektrische fiets af te leggen.

Lees meer »
  • Postzegel
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand