Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

CD&V Pepingen voor bescherming landbouwgrond

CD&V Pepingen voor bescherming landbouwgrond

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

CD&V Pepingen voor bescherming landbouwgrond

Pepingen keurt afgezwakte CD&V motie voor jonge landbouwers goed.

cd&v diende op de gemeenteraad van maart 2024 een motie in om de bekommernissen van de jonge landbouwers te ondersteunen.

“Zo werden de afspraken tussen de Vlaamse Regering en de landbouworganisaties onderschreven en we stelden ook voor om deze engagementen ook lokaal over te nemen.”

Na een speciale informele vergadering van de gemeenteraad werd het punt opnieuw geagendeerd op de gemeenteraad van 23-04-2024.

Volgende principes werden aan de gemeenteraad ter stemming voorgelegd.

  • Geen gronden aan te kopen in herbevestigd agrarisch gebied en agrarisch gebied. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk voor werken van openbaar nut zoals voor de aanleg van fietspaden, maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid en rioleringswerken.
  • Om geen subsidies toe te kennen voor de aankoop van landbouwgronden in agrarisch en herbevestigd agrarisch gebied.
  • Om bij de toekomstige rioleringswerken te ijveren voor een zo beperkt mogelijk gebruik van ruimte voor de aanleg van grachten.
  • Om actief bij te dragen aan de bescherming van landbouwgrond. Het beschermen van landbouwgronden is essentieel voor het behoud van een leefbare, duurzame land- en tuinbouwsector in Pepingen.
  •  Om een kritische houding aan te nemen ten opzichte van de vaak zeer ruime globale kaders in agrarisch gebied binnen natuurbeheerplannen, vergunningsaanvragen met als voorwerp het bebossen van agrarisch gebied of zonevreemde functiewijzigingen in het agrarisch gebied.

Finaal werd de motie aangenomen, maar beperkt in de tijd tot 1/10/2024.

Enerzijds is CD&V tevreden dat de motie door de gemeenteraad unaniem goedgekeurd werd. Anderzijds ook ontgoocheld dat de lokale engagementen slechts geleden tot 01/10/2024.

 

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Schrijven voor de Nieuwskrant
imec doet mee aan vernieuwde Fietstest
Vlaams-Brabant

imec doet mee aan vernieuwde Fietstest

imec uit Leuven start op 29 april met de vernieuwde Fietstest van de provincie Vlaams-Brabant. Tijdens zo’n Fietstest laten werknemers de auto 3 weken aan de kant staan om hun woon-werk verkeer met een elektrische fiets af te leggen.

Lees meer »
  • Postzegel
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand