Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Erosiepoel moet water en modder opvangen in Sint-Genesius-Rode

Erosiepoel moet water en modder opvangen in Sint-Genesius-Rode

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

Erosiepoel moet water en modder opvangen in Sint-Genesius-Rode

De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Sint-Genesius-Rode hebben erosiebestrijdingswerken uitgevoerd ter hoogte van de Krechtenbroeklaan. Deze werken moeten de water- en modderoverlast verminderen.

​Om water- en modderoverlast tegen te gaan, heeft gemeente Sint-Genesius-Rode een erosiepoel aangelegd op de rand van een akker ter hoogte van de Krechtenbroeklaan en Seringenlaan. Het landbouwperceel dat de overlast grotendeels veroorzaakt is erg erosiegevoelig. Meermaals zorgde het afstromend water voor erosiegeulen op de akker.

Bij hevige regenval liepen water en modder van de akker via een grachtje tussen de tuinen van woningen in de Krechtenbroeklaan naar de Bevrijdingslaan. Hierdoor was er schade aan privé-eigendommen in de Krechtenbroeklaan, Seringenlaan en Openluchtlaan. Want dat grachtje kon de toestroom van water en modder niet slikken. Ook kwamen water en modder in de riolen terecht, die zo onder druk kwamen te staan.

“We kampten al herhaaldelijk met wateroverlast in de Bevrijdingslaan, aan de hoek met de Krechtenbroeklaan. Modder en water stroomden af van de landbouwgronden gelegen aan de grens met Linkebeek. Vijf à zes woningen ondervonden daar rechtstreeks hinder en schade van. Bovendien kregen de lager gelegen gedeelten van onze gemeente ook heel wat water te verwerken bij hevige regenval”, zegt Miguel Delacroix, schepen van openbare werken in Sint-Genesius-Rode.

“Om die overlast tegen te gaan, legde de gemeente op de akkerrand een aarden dam aan die het afstromend water tijdelijk buffert. Zo bezinkt de meegevoerde modder op het landbouwperceel en kan ook het verzamelde water ter plaatse infiltreren. Via een knijpleiding doorheen de dam kan de buffer geleidelijk aan leeglopen. Enkel bij hevige regenbuien zal er water op de akkers staan”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen.

De kostprijs van de werken wordt geraamd op 117.000 euro. De provincie Vlaams-Brabant geeft hiervoor een subsidie van 15.000 euro, nl. 15%, met een maximaal bedrag van 15.000 euro per project. De Vlaamse Overheid geeft een subsidie van 75%.

De werken gebeuren in samenwerking met de landbouwer en met respect voor landbouw en natuur.

“Dit is al de achtste erosiepoel die we aanleggen in samenwerking met de provincie”, zegt schepen Miguel Delacroix. “We zijn dan ook heel tevreden over de succesvolle samenwerking.”

De erosiepoel die vorig jaar aangelegd werd aan de Kwadebeek bewees enkele weken gelden al zijn nut. Want na hevige regenval kwam een grote hoeveelheid modder erin terecht.

“Onze erosiecoördinatoren staan de gemeenten bij in het aanpakken van water- en modderoverlast. Hiervoor rekenen we op het vrijwillige engagement van landbouwers en eigenaars van landbouwpercelen. We zijn blij met deze constructieve samenwerking om water- en modderoverlast te voorkomen”, besluit gedeputeerde Bart Nevens.

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Provincie investeert een half miljoen euro in klimaat
Vlaams-Brabant

Provincie investeert een half miljoen euro in klimaat

De provincie Vlaams-Brabant investeert 464.973,67 euro in 10 klimaatprojecten van 9 organisaties. BOS+ Vlaanderen in consortium met CV Meer Bos, Dialoog, Dienstengroep H.-Hartinstituut Heverlee, Ecolife, Golf Park Tervuren, Interleuven, Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant, Veld Aan De Overkant en Velt krijgen deze subsidies voor hun klimaatprojecten. Hun projecten dragen bij aan de ambitie van de provincie om klimaatneutraal te worden.

Lees meer »
Schrijven voor de Nieuwskrant
Hyacint-je-mee?
Pajottenland

Hyacint-je-mee?

De Natuurpuntafdelingen uit de regio Pajottenland & Zennevallei willen dit voorjaar zoveel mogelijk waarnemingen van boshyacinten (wilde hyacinten) verzamelen

Lees meer »
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand