Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

N-VA stapt naar Grondwettelijk Hof tegen afschaffing tweetaligheid topmagistraten

N-VA stapt naar Grondwettelijk Hof tegen afschaffing tweetaligheid topmagistraten

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

N-VA stapt naar Grondwettelijk Hof tegen afschaffing tweetaligheid topmagistraten

Met de goedkeuring in de Kamercommissie Justitie van een wetsontwerp dat de taalvereisten voor topmagistraten en de aanwijzing van de procureur des konings van Brussel regelt, moeten magistraten die tot korpschef worden benoemd niet langer volledig tweetalig zijn. In het verleden werd die tweetaligheid vastgesteld door een grondig mondeling en schriftelijk examen. Voortaan volstaat de ‘functionele tweetaligheid’. Wat dat betekent, krijgt zelfs minister van Justitie Paul Van Tigchelt niet uitgelegd. De N-VA besluit als partij naar het Grondwettelijk Hof te stappen om deze anti-Vlaamse wetswijziging aan te vechten. “Men katapulteert ons hiermee terug naar het begin van de Vlaamse taalstrijd”, zegt Vlaams Parlementslid Jeroen Tiebout. “CD&V, Open VLD, Vooruit en Groen knielen binnen Vivaldi opnieuw voor de wil van de Franstaligen en laten nu zelfs toe dat Justitie volledig zal verfransen. ‘Pour les Flamands la même chose’. Dit is voor mijn partij onaanvaardbaar en dus stappen we naar het Grondwettelijk Hof. Justitie moet ten dienste staan van zowel Vlamingen als Franstaligen. De carrière van een ééntalige topmagistraat is daar ondergeschikt aan.”

Het spreekt voor zich dat een zogenoemd functionele kennis van de andere landstaal voor een korpschef onvoldoende is om op adequate wijze een korps met leden van beide taalgroepen te leiden. Er dienen immers onder meer met alle leden van het korps evaluatie- en/of functioneringsgesprekken gevoerd te kunnen worden. Dat is onmogelijk bij slechts functionele kennis van de andere landstaal. “Het Brusselse hof van beroep is daar een schoolvoorbeeld van. Men heeft daar een Nederlandsonkundige magistraat als eerste voorzitter. De cijfers, onder meer van de werklastmeting, tonen aan dat dit het meest problematische korps is van heel België, met veruit de meeste achterstand”, geeft Annabel Tavernier mee als Brussels lid van het Vlaams Parlement.

 

“Nochtans had de federale regering enkel het arrest van het Grondwettelijk Hof moeten uitvoeren. Eén wijziging was voldoende, namelijk het mogelijk maken dat er ook een Nederlandstalige Procureur des Konings kan zijn in Brussel. Dat is ook logisch, want Brussel is een tweetalige stad”, zegt Karl Vanlouwe, eveneens Vlaams Parlementslid uit Brussel. “Het resultaat van dit ontwerp is dat de komende vijf jaar in Brussel zowel de eerste voorzitter van het hof van beroep, de procureur-generaal, als de Procureur des Konings ééntalig Frans zullen zijn. Enkel de arbeidsauditeur en de eerste voorzitter van het arbeidshof spreken Nederlands. Dat is totaal onevenwichtig.”

Nog gekker is dat er in het wetsontwerp een taalpariteit voorzien wordt in het coördinatiecomité dat de justitiële werking tussen de rechtsgebieden Brussel en Halle-Vilvoorde organiseert. “Het is toch ver gezocht om pariteit in het coördinatiecomité te voorzien, wetende dat het arrondissement Halle-Vilvoorde gewoon een Nederlandstalig rechtsgebied is, en Brussel een tweetalige hoofdstad. Men geeft aan de Franstaligen zo de facto meer macht over het justitieel beleid in Halle-Vilvoorde”, zegt Kristien Van Vaerenbergh, voorzitter van de Kamercommissie Justitie. “Bovendien zal het directiecomité van het parket en het arbeidsauditoraat in Brussel, bestaande uit de korpschef en de twee adjunct-procureurs, steeds uit twee Franstaligen bestaan. Dit wetsontwerp beweert het taalevenwicht te herstellen, maar voorziet eigenlijk in een systematisch numeriek Franstalig overwicht in de directiecomités. De Orde van de Vlaamse Balies bezorgde niet voor niets een zeer kritische nota over dit wetsontwerp aan de commissie Justitie.”

 

“Als N-VA kunnen en zullen wij dit niet toelaten en stappen we naar het Grondwettelijk Hof om deze nieuwe anti-Vlaamse wetgeving aan te vechten en te laten vernietigen”, aldus Tiebout, Van Vaerenbergh, Tavernier en Vanlouwe, die als parlementsleden uit Vlaams-Brabant en Brussel dit dossier in naam van de partij zullen trekken.

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Schrijven voor de Nieuwskrant
imec doet mee aan vernieuwde Fietstest
Vlaams-Brabant

imec doet mee aan vernieuwde Fietstest

imec uit Leuven start op 29 april met de vernieuwde Fietstest van de provincie Vlaams-Brabant. Tijdens zo’n Fietstest laten werknemers de auto 3 weken aan de kant staan om hun woon-werk verkeer met een elektrische fiets af te leggen.

Lees meer »
  • Postzegel
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand