Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Provincie steunt nieuwe dierenasielen

Provincie steunt nieuwe dierenasielen

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

Provincie steunt nieuwe dierenasielen

De provincieraad van Vlaams-Brabant heeft een nieuw reglement goedgekeurd dat investeringssubsidies voorziet voor de oprichting van nieuwe dierenasielen en de uitbreiding van bestaande opvanginitiatieven. Dit reglement biedt een financiële stimulans voor de aanpak van het groeiende probleem van overbevolking in dierenasielen.

​“We zijn trots op onze reputatie als een diervriendelijke provincie,” zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor dierenwelzijn. “Met de toenemende vraag naar opvang en de noodkreten van overvolle bestaande asielen, voelden we de verantwoordelijkheid om actie te ondernemen. Dit reglement is een belangrijke stap om te zorgen dat elk dier in Vlaams-Brabant de zorg en opvang krijgt die het verdient.”

Nieuw subsidiereglement

Dit nieuwe reglement is een antwoord op de structurele tekortkomingen in dierenopvang in de regio. Het biedt financiële steun voor de bouw of aankoop van faciliteiten, waardoor het makkelijker wordt voor organisaties en particulieren om nieuwe dierenasielen op te zetten of bestaande faciliteiten uit te breiden.
​De subsidie dekt tot 75% van de subsidiabele kosten, met een maximum van 150.000 euro. Hierdoor neemt ze een aanzienlijke financiële drempel voor de opstart of uitbreiding van een asiel weg.

Met de goedkeuring van dit reglement onderstreept de provincie Vlaams-Brabant haar engagement om dierenwelzijn op de voorgrond te plaatsen en biedt zij een concrete oplossing voor een urgente maatschappelijke behoefte.
​Het reglement treedt in werking op 1 januari 2024 en markeert een nieuwe fase in de provinciale inzet voor de bescherming en het welzijn van dieren.

“Dit reglement is meer dan een financiële maatregel. Het is een blijk van onze diepgewortelde overtuiging dat elk dier recht heeft op een waardig leven. Door te investeren in de infrastructuur van dierenasielen, investeren we ook in een humane en zorgzame samenleving. We hopen dat dit initiatief als voorbeeld zal dienen en anderen zal inspireren om ook hun steentje bij te dragen aan het welzijn van dieren”, besluit gedeputeerde Bart Nevens.

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Schrijven voor de Nieuwskrant
Start Torentoer Pajottenland
Pajottenland

Start Torentoer Pajottenland

Een zomer lang worden inwoners en bezoekers van vier Pajotse gemeenten getrakteerd op een uniek uitzicht op de regio. Torentoer Pajottenland bouwde in zowel Galmaarden, Herne, Gooik als Lennik een uitkijktoren van 12 meter hoog.

Lees meer »
  • Postzegel@telenet.be
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand