Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Samenwerking in de Demervallei had impact op wateroverlast

Samenwerking in de Demervallei had impact op wateroverlast

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

Samenwerking in de Demervallei had impact op wateroverlast

De samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus in het interbestuurlijk overleg voor Demer-en Laakvallei werpt haar vruchten af. Bij de hoogwaterpiek van begin januari bleek dat de uitgevoerde werken van de afgelopen jaren wel degelijk een impact  hadden.  Deze samenwerking, om de  vallei verder te (her)inrichten als een essentieel en divers ecosysteem in Vlaanderen wat ons beschermt tegen de klimaatverandering maar ook recreatiemogelijkheden biedt, wordt de komende jaren verder gezet. 

Gouverneur Jan Spooren: “Het is duidelijk dat de afstemming en de werken die tot nu toe zijn uitgevoerd in de Demervallei al hun impact hebben gehad om de waterveiligheid te verhogen. We zijn op de goede weg. En dat is een belangrijke steun in de rug voor de projecten die nog in de pijplijn zitten om ons te beschermen tegen de klimaatverandering.”

Het interbestuurlijk overleg voorgezeten door provinciegouverneur Jan Spooren kwam afgelopen dinsdag samen en bestaat uit vertegenwoordigers van de lokale besturen van  de stad Aarschot en Scherpenheuvel-Zichem, de gemeentes Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo, de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse overheid en gebeurt in samenwerking met Regionaal Landschap Noord-Hageland.   Het centrale doel van het gebiedsproject ‘Demer en Laak’ is om, vanuit een integrale benadering, de Demervallei tussen Diest en Werchter te versterken als een structuurbepalend element. De strategische visie omvat naast integraal waterbeheer, ook acties rond natuurontwikkeling en natuurgerichte recreatie.  Heel wat werken kaderen in het SIGMA plan Demer. Hermeanderingen en ruimte voor water in de vallei wordt de centrale kapstok ook de komende jaren, maar er wordt ook ingezet op een paar missing links voor recreatie en de uitbreiding van het wandelknooppunten-systeem.

Gouverneur Jan Spooren: “Het is fijn te zien hoe we hier met vereende krachten het verschil maken. Mijn oprechte dank aan alle ondersteunende besturen voor hun waardevolle bijdragen.”

Deze samenkomst benadrukte opnieuw het belang van de gezamenlijke inzet om de Demer- en Laakvallei te laten floreren als een voorbeeld van duurzaam waterbeheer en aantrekkelijk gebied voor de inwoners, recreanten en biodiversiteit.

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Sanering stort Kwadebeek
Vlaams-Brabant

Sanering stort Kwadebeek

De gemeente Sint-Genesius-Rode heeft in het najaar van 2023, samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VLM), het Departement Omgeving, en OVAM een deel van de stortplaats aan de Kwadebeek laten saneren.

Lees meer »
Schrijven voor de Nieuwskrant
De geboorte van Lets Digo
Oost-Vlaanderen

De geboorte van Lets Digo

Letsen is diensten en goederen uitwisselen, zonder dat er geld voor nodig is.
Sociaal, duurzaam, héél eenvoudig en door de overheid erkend!

Lees meer »
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand