Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Studie naar oplossingen voor sluipverkeer ten oosten van Leuven 

Studie naar oplossingen voor sluipverkeer ten oosten van Leuven 

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

Studie naar oplossingen voor sluipverkeer ten oosten van Leuven 

Sluipverkeer is al lang een realiteit voor de bewoners van Leuven en de omliggende gemeenten Lubbeek, Holsbeek, Boutersem en Bierbeek. Woonstraten worden door auto’s en vrachtwagens gebruikt om de drukte op de hoofdwegen te vermijden. Dat is niet goed voor de levenskwaliteit van die straten. Talrijke studies boden inzichten in deze complexe problematiek, maar leidden niet tot een oplossing.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) kreeg van de Vlaamse Regering de opdracht om op zoek te gaan naar een oplossing en om te onderzoeken of het onder meer haalbaar is om een tunnel te bouwen. De opdracht is uitbesteed aan het studieconsortium Maatschap Leuven-Oost (SBE – TML – ANTEA – DenS Communicatie). De Maatschap onderzoekt de haalbaarheid van een brede waaier van mogelijke oplossingen die in het studiegebied tussen de E314 en de N3 en N25 kunnen bijdragen aan het terugdringen van het sluipverkeer.

 

Waar staan we nu?

Het Agentschap Wegen en Verkeer bekijkt met een brede blik mogelijke oplossingen voor de sluipverkeerproblematiek. De studie bestaat uit drie fasen:

  • inventariseren van het reeds gevoerde onderzoek en in kaart brengen van het doorgaand sluipverkeer;
  • van potentiële alternatieven naar kansrijke alternatieven;
  • van kansrijke alternatieven naar een voorkeursoplossing.

 

Maatschap Leuven-Oost startte in het voorjaar van 2023 met een inventarisatiefase om de huidige verkeerssituatie in kaart te brengen. De betrokken gemeenten en de provincie deden al heel wat onderzoek en ingrepen op het terrein om de problematiek aan te pakken. We brachten de bevindingen samen van al die studies en rapporten. We bestudeerden ook hoe het gemotoriseerde verkeer zich vandaag verplaatst in het studiegebied, en waar de sluiproutes zich bevinden.

In januari 2024 werd deze eerste fase afgerond en de resultaten voorgelegd aan de expertengroep en de klankbordgroep.

 

Hoe gaat het nu verder?

Aldus het Agentschap: “In februari 2024 startten we met de tweede fase van de studie. In deze fase verkennen we allerlei alternatieven, zowel tracé-varianten als oplossingen zonder nieuwe infrastructuur. Met een gedetailleerd verkeersmodel (Traffic Scout) vergelijken we de effecten van verschillende oplossingen op het vlak van de verkeersstromen. Daarnaast beoordelen we alle oplossingen aan de hand van een lange reeks criteria. Zo wordt de impact van de verschillende tracés en alternatieven op het verkeer en de leefomgeving in de ruime regio duidelijk. Dit stelt ons in staat om een selectie van de kansrijke alternatieven te maken.

We verwachten de eerste resultaten van deze tweede fase in het voorjaar van 2024. Die leggen we voor aan de leden van de expertengroep en de klankbordgroep en stellen de resultaten dan opnieuw ter beschikking via deze nieuwsbrief en de website.”

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Schrijven voor de Nieuwskrant
Provincie investeert een half miljoen euro in klimaat
Vlaams-Brabant

Provincie investeert een half miljoen euro in klimaat

De provincie Vlaams-Brabant investeert 464.973,67 euro in 10 klimaatprojecten van 9 organisaties. BOS+ Vlaanderen in consortium met CV Meer Bos, Dialoog, Dienstengroep H.-Hartinstituut Heverlee, Ecolife, Golf Park Tervuren, Interleuven, Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant, Veld Aan De Overkant en Velt krijgen deze subsidies voor hun klimaatprojecten. Hun projecten dragen bij aan de ambitie van de provincie om klimaatneutraal te worden.

Lees meer »
Hyacint-je-mee?
Pajottenland

Hyacint-je-mee?

De Natuurpuntafdelingen uit de regio Pajottenland & Zennevallei willen dit voorjaar zoveel mogelijk waarnemingen van boshyacinten (wilde hyacinten) verzamelen

Lees meer »
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand