Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Werkzoekendenbericht – Provincie Vlaams-Brabant – december 2023

Werkzoekendenbericht - Provincie Vlaams-Brabant - december 2023

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

Werkzoekendenbericht – Provincie Vlaams-Brabant – december 2023

Op 31 december 2023 waren er 29.348 werkzoekenden zonder werk (WZW) ingeschreven bij VDAB. Dit aantal ligt 10,9% hoger dan vorig jaar. Meer specifiek zijn de voormalig niet-beroepsactieve WZW sterk toegenomen.

Dit betekent dat de werkzoekenden zonder werk nog maar voor net iets meer dan de helft uit werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag (WZUA) bestaan (53,6%), 5,4% BIT-jongeren en voor 39,2% uit voormalig niet-beroepsactieven. De overige 1,8% zijn werkzoekenden uitgesloten van het recht op een uitkering, met een inkomensvervangende tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid of arbeidszorgmedewerkers.

De werkzoekendengraad, dit is de verhouding van het aantal werkzoekenden zonder werk woonachtig in Vlaams-Brabant ten opzichte van de Vlaams-Brabantse beroepsbevolking, bedroeg 5,3%. Dit is 0,4 ppt hoger dan in december 2022.

Tussen november en december 2023 zijn de werkzoekenden zonder werk toegenomen met iets meer dan 150 personen. Ruim 2.500 werkzoekenden zijn ingestroomd, terwijl er ongeveer 2.400 zijn uitgestroomd. Gebaseerd op de categorie van inschrijving was 32% van de instromers voorheen niet-beroepsactief. 72% van de uitstromers ging aan het werk.

Naast de werkzoekenden zonder werk, bereikte VDAB ook 9.213 werkende burgerklanten en 2.241 studenten en anderen. De studenten en anderen stegen met 39,6% ten opzichte van december 2022. De stijging komt door de nieuwe groep van (verplicht) ingeschreven burgers zonder arbeidswens. Alle andere groepen van de studenten en anderen zijn gedaald.
 

Het volledige werkzoekendenbericht kan je lezen op de Arbeidsmarktverkenner Vlaams-Brabant. In Arvastat kan je gedetailleerde werkloosheidsstatistieken raadplegen tot op gemeenteniveau.

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Schrijven voor de Nieuwskrant
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand