Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Ruimte voor water in de Dendervallei

Ruimte voor water in de Dendervallei

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

Ruimte voor water in de Dendervallei

Het gemeentebestuur van Affligem kiest uitdrukkelijk voor de maximale bescherming van de woningen op haar grondgebied binnen het project “Ruimte voor water”.

De Vlaamse overheid, met het Agentschap Omgeving, de Vlaamse Waterweg nv als beheerder van de Dender en de provincie Oost-Vlaanderen werken al sinds 2017 aan het project ‘Ruimte voor water Dendervallei’. Dit project heeft als doel de overstromings-problematiek en de kansen voor de Dendervallei te onderzoeken.

Tijdens de inspraakcampagne “Ruimte voor water” werden de suggesties van burgers en overheden verzameld. In dit project wordt een toekomstscenario uitgewerkt voor de Dendervallei.

Men tracht een antwoord te vinden op de volgende vragen :

 • Hoe gaan we om met de overstromingsproblematiek ?
 • Hoe beschermen we woningen en bedrijven tegen wateroverlast ?
 • Hoe ontwikkelen we de groene en blauwe dooradering van de Denderflanken ?

 

Lokaal Bestuur Affligem stelt zich echter twee essentiële vragen.

Waarom heeft de Vlaamse Overheid in dit gebied na 2017 nog omgevingsvergunningen afgeleverd?

Waarom heeft de Vlaamse Waterweg geen gebruik gemaakt van haar voorkooprechten in dit kwetsbaar gebied?

Het is aan de Vlaamse overheid om te bepalen wat haar toekomstvisie op het beheer van de Dender is en welke middelen zij hiervoor wil inzetten.

Het Lokaal Bestuur kiest uitdrukkelijk voor de maximale bescherming van de woningen op haar grondgebied. De woningen gelegen in de Jean-Baptist Callebautstraat, de Coucklaan, de Oude Denderweg en Tragel verdienen een maximale bescherming door middel van dijkenbouw.

Men werkt als overheden best samen om tot een beleidsconvenant te komen waarin men specifieke afspraken vastlegt. Afspraken op basis van onderhandelingen met alle niveaus over ruimtelijke keuzes. In deze convenant bepaalt men welke middelen Vlaanderen hiervoor voorziet en hoe men dit op het terrein zal waarmaken.

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Schrijven voor de Nieuwskrant
Voorstel afschaffing voetweg 37
Affligem

Voorstel afschaffing voetweg 37

Naast de investeringen in Trage Wegen, wil het Lokaal Bestuur Affligem voetweg 37 in Hekelgem afschaffen. Sinds 2006 kan het Guchtveld gebruikt worden als toegankelijker en veilig alternatief.

Lees meer »
Tornooi van de vriendschap Affligem
Affligem

Tornooi van de vriendschap Affligem

Om het einde van het voetbalseizoen in een sportieve sfeer af te sluiten namen de Affligemse voetbalploegen (Leeuwkens Teralfene, Eendracht Hekelgem en Emi Essene)
deel aan het tornooi van de Vriendschap.

Lees meer »
 • Postzegel@telenet.be
 • Radio Rand
 • Adverteren
 • Radio Rand
 • Postzegel@telenet.be
 • Radio Rand
 • Adverteren
 • Radio Rand